About

Cursuri: Management | Managementul cunoștințelor

  • Time

    8.00-15.00

Lect. univ. dr. Ramona – Diana Leon este doctor în management şi, în ultimii cinci ani, și-a concentrat atenția atât asupra activității de cercetare, cât și a celei de consultanță. În ceea ce privește activitatea de cercetare a publicat studii, articole, cărți și capitole în cărți în domeniile: managementul cunoştinţelor, managementul strategic, managementul calității, managementul resurselor umane, capital intelectual şi inteligenţă emoţională. În ceea ce privește activitatea de consultanță, aceasta s-a desfășurat atât la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, cât și a celor mari, din România și Spania. Problemele abordate au fost din sfera managementului resurselor umane, managementului cunoștințelor și a managementului strategic.