About

Cusuri: Teoria organizațiilor | Comunicare corporativă

  • Time

    8.00-14.00

Elena-Mădălina Vătămănescu este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Management, S.N.S.P.A., doctor în Științele Comunicării (S.N.S.P.A.) și doctor în Economie și Afaceri Internaționale (ASE, București). A publicat numeroase cărți pe domeniul comunicării și administrării afacerilor, peste 25 de articole indexate în Web of Science și alte baze de date recunoscute internațional, a editat multiple volume colective în limba engleză și a participat la peste 40 de conferințe academice internaționale. A fost Expert în organizarea de conferințe în cadrul proiectului „Iniţiativă pentru societatea civilă”, POSDRU/93/3.3/S/54954 și trainer în cadrul proiectului “Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă”, POSDRU/87/1.3/S/61341, proiecte demarate de SNSPA, 2012-2013.

Este Director al Centrului de Cercetare în Management (CCM) din cadrul Facultății de Management, S.N.S.P.A., Managing Editor al jurnalului Management Dynamics in the Knowledge Economy și evaluator științific certificat de Elsevier.

Premii:

Februarie 2014 – câștigător al Competitiei „Antreprenor 2.0.”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 Investește în oameni!”, Domeniul major de intervenție 3.1. ”Promovarea culturii antreprenoriale”, POSDRU/92/3.1./S/49068, manager de proiect Peter Barta (Fundația Post-Privatizare).

Decembrie 2013 – premiant în cadrul Competiției „E.H.R. – Antreprenoriat pentru resurse umane”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Domeniul major de intervenție 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, POSDRU/92/3.1/S/53763, manager de proiect prof. univ. dr. Dumitru Iacob (S.N.S.P.A.).