About

Cursuri: Managementul cunoștințelor | Management strategic

  • Time

    10:00 - 15:00

Contantin Brătianu are o bogată activitate de cercetare și este coordonator de doctorate în domeniile managementul strategic, managementul afacerilor, managementul cunoştinţelor şI managementul universitar. Activitatea de cercetare s-a materializat în peste 30 de cărți și peste 200 de articole de specialitate. De-a lungul îndelungatei sale cariere academice, a fost invitat ca Visiting professor sau Visiting scientist în mai multe universități din Germania și Japonia. Este co-editor al unor publicații academice (Management & Marketing, Management Dynamics in the Knowledge Economy) și membru în colegii editoriale al mai multor reviste de specialitate. A fost coordinator sau membru în comitetele de organizare a numeroase conferințe internaționale din țară și din străinătate. Este membru în diverse organizații profesionale din țară și din străinătate: American Academy of Management, Southern Association of Management, International Association of Knowledge Management, Academia de Științe Tehnice din România și Societatea Română de Management.