About

Cursuri predate: Limba engleză

Conf. univ. dr. Anca Mierlă este absolventă a Facultății de Filologie (Universitatea București) și doctor în filologie (Universitatea București), are experiență în predarea limbii engleze la diverse niveluri de performanță și pentru domenii de interes variate.

În afară de cursurile practice de limba engleză – predate în cadrul a numeroase instituții de învățământ superior (Universitatea Titu Maiorescu, firma de consultanță universitară Eficient etc.) și centre de perfecționare a personalului din diverse sectoare de activitate (primării, Senatul României, Garda de Mediu) – preocupările constante au inclus și elaborarea și traducerea de materiale pentru conferințe și proiecte de cercetare organizate de SNSPA, interesul major fiind promovarea limbii engleze ca instrument fundamental de comunicare, folosirea corectă și nuanțată a structurilor gramaticale și a lexicului, precum și stimularea și conservarea unui spirit lingvistic la studenți și cursanți. În acest sens, cursurile de limbă engleză mizează pe o comunicare permanent între student și profesor, pentru adaptarea întregului material și a modului de lucru la necesitățile impuse de nivelul grupei de studenți.