Studenții care nu au ocupat un loc finanțat de la bugetul de stat plătesc taxa de școlarizare în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD,  titular de cont SNSPA-Facultatea de Management (cu excepția taxei 1 pentru studenții anului I licență / masterat, care o pot plăti cash la înmatriculare). Dovada scanată sau fotografiată a plății se transmite prin e-mail, de pe adresa de student al facultății, la [email protected]

For tuition fees for the MA in Programs and Investments Management, please scroll for the dedicated section on the page below.

Cuantumul taxelor și datele de plată pentru anul universitar 2016-2017:

Studii universitare de licență (anii I, II, III): cuantumul taxei = 2200 lei / an de studiu, achitabili în trei rate.

 • rata I = 800 lei, la înmatriculare (pentru studenții din anul I) sau maxim la 1 octombrie 2016 pentru studenții din anul II și III. La înmatriculare taxa poate fi achitată cash, la cam. 403, din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A. În rest, taxa se achită numai prin transfer bancar în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPA-Facultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru studenții din anul I, licență), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
 • rata II = 700 lei, data limită: 15.01.2017, prn transfer bancar.
 • rata III = 700 lei, data limită: 15.05.2017, prin transfer bancar.

Masterat Antreprenoriat și management strategic (AMS): cuantumul taxei = 3000 lei / an de studiu, achitabili în trei rate.

 • rata 1: la înmatriculare (1000 lei) pentru anul I și cel mai târziu la 1 octombrie pentru anul II. Plata se efectuează în numerar la camera 403 din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A (numai pentru anul I) sau prin transfer bancar(anii I, II masterat)  în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPA-Facultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru studenții din anul I, masterat), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
 • rata 2: 15 ianuarie 2017 (1000 lei) – prin transfer bancar.
 • rata 3: 15 mai 2017 (1000 lei) – prin transfer bancar.

În cazul plăţii integrale la înmatriculare, este oferită o reducere de 300 de lei (valoare totală de achitat: 2700 lei).


Masterat Management și branding corporativ (MBC): cuantumul taxei = 3400 lei / an de studiu, achitabili în trei rate.

 • rata 1:  la înmatriculare (1000 lei) pentru anul I și cel mai târziu la 1 octombrie pentru anul II. Plata se efectuează în numerar la camera 403 din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A (numai pentru anul I) sau prin transfer bancar (anii I, II masterat) în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD,  titular de cont SNSPA-Facultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru studenții din anul I, masterat), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
 • rata 2: 15 ianuarie 2017 (1200 lei) – prin transfer bancar.
 • rata 3: 15 mai 2017 (1200 lei) – prin transfer bancar.

În cazul plăţii integrale la înmatriculare, este oferită o reducere de 400 de lei (valoare totală de achitat: 3000 lei).


Master in Programs and Investments Management (PIM) = 4000 lei / year.

 • 1000 lei at the enrollment (for students of 1st year of studies) or no later than 1.10.2016 (for students enrolled in the second year of studies) – cash at room 403, SNSPA headquarters from Bd. Expozitiei 30A, District 1, Bucharest (only for students of 1st year of studies at the enrollment) or by bank transfer (for all students) to account number RO02BRDE445SV33643594450 – RON, open at BRD Societe Generale, account holder SNSPA-Facultatea de Management. Payment proof to be presented in original at the enrollment. At the enrollment, the enrollment fee must be also paid: 100 RON.
 • 1000 lei – 15 January, 2017. By bank transfer.
 • 1000 lei – 15 March, 2017. By bank transfer.
 • 1000 lei – 15 May, 2017. By bank transfer.

Important notice: A discount of 500 lei is offered in case of integral payment (3500 lei) at the enrollment. Please note that in case of international bank transfer, our SWIFT code is BRDEROBU and we we require all international transfers to us to be made with the OUR instruction, which means that you pay all transfer charges.

All payment proof must be sent by e-mail at [email protected]