Orarul semestrului II este postat aici.

Eventualele modificări din orar se anunță pe prezenta pagină, la avizierul facultății, prin șefii de an și/sau prin e-mail la adresele de .student.facultateademanagement.ro.