Orarul pentru Facultatea de Management este disponibil mai jos. Eventualele modificări din orar se anunță pe prezenta pagină, la avizierul facultății, prin șefii de an și/sau prin e-mail la adresele de .student.facultateademanagement.ro.

Click aici pentru orarul pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020.