Orarul pentru Facultatea de Management este disponibil mai jos. Eventualele modificări din orar se anunță pe prezenta pagină, la avizierul facultății, prin șefii de an și/sau prin e-mail la adresele de .student.facultateademanagement.ro.

Orar semestrul II: http://www.facultateademanagement.ro/orar-semestrul-ii-a-u-2018-2019