Anul universitar 2017-2018. Orar semestrul I: anii I, II și III, studii universitare de licență

Observații:

  1. Orele încep în data de 2 octombrie 2017 pentru anul I, cu seminarul dedicat de Introducere în redactarea academică, programat după deschiderea anului universitar 2017-2018, începând cu ora 11.45, astfel:
    • grupele 1 și 2: sala 409
    • grupele 3 și 4: sala 410
  2. Orele la cursurile opționale și facultative încep în săptămâna 9-15 octombrie 2017, după finalizarea prezentării opțiunilor la secretariat.
  3. Eventualele modificări din orar se anunță pe prezenta pagină, la avizierul facultății, prin șefii de an și/sau prin e-mail la adresele de .student.facultateademanagement.ro.