Practica de specialitate este o disciplină obligatorie din planurile de învățământ ale programelor de licență și de masterat. Pentru promovarea acestei discipline studenții trebuie:

 • să urmeze un stagiu de practică;
 • să participe la activitățile organizate de către coordonatorul disciplinei (verificați orarul pentru datele de contact ale coordonatorului Practicii la programul pe care îl urmați);
 • să completeze corect și în întregime caietele de practică (pentru studenții la ciclul de licență) sau rapoartele de practică (pentru studenții la programele de masterat);
 • să completeze convenția de practică și portofoliul de practică;
 • să prezinte la colocviu coordonatorului de practică, în format tipărit, caietul de practică completat și semnat (în cazul studenților la programul de licență) sau raportul de practică (pentru masteranzi), alături de convenția de practică.
     
  Documente utile (click pe denumire pentru download)
 • Caiet-de-practică-ciclul-de-licenta-FM-2019-2020
 • Conventie-cadru-si-Portofoliu-de-practica-LICENTA-FM-SNSPA
 • Conventie-cadru-si-Portofoliu-de-practica-MASTERAT-FM-SNSPA

Stagii de practică. Facultatea de Management pune la dispoziția studenților săi o serie de oportunități de practică internă sau la partenerii noștri din țară sau din străinătate (după caz), care presupun realizarea unor activități de management, de comunicare internă și externă și de marketing, de finanțe-contabilitate-audit sau de management de proiect – și comunică oportunități de practică externă pe pagina de Facebook a facultății.


Contact pentru mai multe detalii privind practica: lect. univ. dr. Andreea Mitan, trimițând e-mail la adresa [email protected].


Legislația care reglementează activitatea de practică: Legea Practicii 258/2007OMEC 3955/2008.