Practica de specialitate este o disciplină obligatorie și are 3 credite ECTS.  Pentru promovarea acestei discipline, studenții trebuie:

  • să urmeze câte un stagiu de practică (minim 84 de ore);
  • să participe la activitățile organizate de către coordonatorul disciplinei;
  • să completeze corect și în întregime caietele de practică;
  • să completeze convenția de practică;
  • să prezinte la examen coordonatorului de practică, în format tipărit, caietul de practică completat și semnat, alături de convenția de practică.

  • Caiet de practică FM ciclul de licență (descarcă)                             
  • Convenția de practică (descarcă)

Stagii de practică. Facultatea de Management pune la dispoziția studenților săi o serie de oportunități de practică internă sau la partenerii noștri din țară sau din străinătate (după caz), care presupun realizarea unor activități de management, de comunicare internă și externă și de marketing, de finanțe-contabilitate-audit sau de management de proiect – și comunică oportunități de practică externă pe pagina de Facebook a facultății.


Contact pentru mai multe detalii privind practica: lect. univ. dr. Andreea Mitan, trimițând e-mail la adresa [email protected].


Legislația care reglementează activitatea de practică: Legea Practicii 258/2007OMEC 3955/2008.