Activitatea de cercetare științifică a studenților constituie o componentă importantă pentru devoltarea lor profesională, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu exemple practice, adaptate la realitatea din piață și dinamica mediului economic românesc. În cadrul Facultății de Management funcționează următoarele cercuri științifice studențești:

Cercul științific studențesc “Good Marketing, Great Marketing”, coordonat de conf. univ. dr. Florina Pînzaru, adresat masteranzilor FM-SNSPA. Calendarul întâlnirilor: conform agendei anunțate.


Cercul știinţific studenţesc “Bănci şi instituţii financiare”, coordonat de lect. univ. dr. Laurențiu Treapăt, care are următoarele obiective: dezvoltarea capacității de analiză economică și dobândirea cunoștințelor de specialitate cu privire la piețele financiare și mecanismele de funcționare ale sistemului bancar. Calendarul întâlnirilor: în prima zi de joi a fiecărei luni (cu excepția vacanțelor), de la ora 10.00.


Cercul știinţific studenţesc Studiu în management sistemic, coordonat de lect.univ.dr. Costin Dămășaru, aduce împreună practicieni, cercetători, studenți, antreprenori și funcționari publici interesați de studiul aplicat în domeniul Managementului Sistemic și eficientizarea proceselor dinamice din organizații. Prin workshop-uri practice dedicate și deschise publicului larg, participanții descoperă particularitățile și gradul de eficiență al acestui mod de management al sistemelor și au ocazia de a dezbate pe larg despre dinamica acestor procese foarte interesante. În cadrul  cercului științific vor fi puse în practică elemente inovative de îmbunătățire și analiză a eficienței proceselor dinamice din organizații.