Activitatea de cercetare științifică a studenților constituie o componentă importantă pentru dezvoltarea lor profesională, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu exemple practice, adaptate la realitatea din piață și dinamica mediului economic românesc. În cadrul Facultății de Management funcționează următoarele cercuri științifice studențești:


Cercul știinţific studenţesc Bănci şi instituţii financiare, coordonat de lect. univ. dr. Laurențiu Treapăt, care are următoarele obiective: dezvoltarea capacității de analiză economică și dobândirea cunoștințelor de specialitate cu privire la piețele financiare și mecanismele de funcționare ale sistemului bancar. Calendarul întâlnirilor: conform agendei anunțate.

Cercul științific studenţesc Music Marketing Today, coordonat de lect. univ. dr. Andreea Mitan, propune participanților să exploreze împreună particularități ale marketingului aplicat în sfera popular music. De ce unii muzicieni talentați devin vedete, în vreme ce alții nu au succes? Care sunt „ingredientele” pe care le folosesc cei care reușesc să se impună în industria muzicală? Cum își păstrează artiștii locul în topuri de-a lungul vremii? Calendarul întâlnirilor: conform agendei anunțate.


În cadrul Facultății de Management au mai fost organizate în anii trecuți și următoarele cercuri științifice studențești:

Cercul științific studențesc Good Marketing, Great Marketing, coordonat de prof. univ. dr. Florina Pînzaru și c.d.a. drd. Victor Ciuciuc, adresat masteranzilor FM-SNSPA. Calendarul întâlnirilor: conform agendei anunțate.


Cercul știinţific studenţesc Studiu în management sistemic, coordonat de lect. univ.dr. Costin Dămășaru, aduce împreună practicieni, cercetători, studenți, antreprenori și funcționari publici interesați de studiul aplicat în domeniul Managementului Sistemic și eficientizarea proceselor dinamice din organizații. Prin workshopuri practice dedicate și deschise publicului larg, participanții descoperă particularitățile și gradul de eficiență al acestui mod de management al sistemelor și au ocazia de a dezbate pe larg despre dinamica acestor procese. În cadrul  cercului științific vor fi puse în practică elemente inovative de îmbunătățire și analiză a eficienței proceselor dinamice din organizații.