Studenții Facultății de Management beneficiază de următoarele tipuri de burse conform Regulamentului de acordare a burselor SNSPA: burse studiu, burse de merit, burse sociale, burse de performanță științifică, burse speciale, etc.
Studenții se pot înscrie pentru a primi burse în funcție de calendarul anunțat de către secretariatul facultății, afișat la avizier și pe site-ul facultății.
Tipuri de burse acordate studenților Facultății de Management
 • Bursa de performanţă ştiinţifică
  Se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea de cercetare ştiinţifică.
 • Bursa de excelenţă
  Se acordă studenţilor pentru merite deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice).
 • Bursa de merit
  Se acordă studenţilor integralişti care au obţinut minimum media 9,75 în semestrul/anul universitar precedent.
 • Bursa de studiu
  Se acorda studenților integraliști, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50.
 • Bursa de ajutor social
  Media minimă de la care se pot depune dosarele de bursă este 7,50.
 • Bursă ocazională de ajutor social
  Se acordă în următoarele situaţii: deces, sarcină, ajutor pentru îmbrăcăminte (conform H.G. 558/1998). Aceasta se acordă semestrial, în cuantum cel puţin egal cu bursa de ajutor social, dar nu poate depăsi cuantumul a doua burse de ajutor social şi poate fi cumulată cu orice altă categorie de bursă.
 Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici