ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

În perioada 29-31.07.2019, candidaţii care au fost admişi în sesiunea iulie la studii universitare de masterat trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la cam. 403 (Bld. Expoziţiei, nr 30A, etajul 2), în intervalul orar 9.00-17.00 (9.00-11.00 în data de 31 iulie 2019).

  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc fără taxă, înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei.
  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei şi a primei rate din taxa de şcolarizare, prin transfer bancar sau la sediul SNSPA (parterul clăridii din bd. Expoziției nr. 30A). Dovezile de plată se vor aduce la înmatriculare.
  • În cazul candidaților admiși la masteratul cu dublă diplomă cu Universitatea Sheffield, SNSPA, înmatricularea constă în confirmarea afișării pe prezenta listă și a primirii acceptului scris al Universității Sheffield. 

Neprezentarea în perioada menţionată (29-31.07.2019) atrage după sine pierderea locului ocupat.


Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidaţii care nu au fost admişi) se face în perioada 29-31.07.2019 (interval orar 10.00-16.00, 9.00-11.00 în data de 31 iulie 2019), pe baza B.I./C.I. După data de 31 iulie a.c. dosarele candidaţilor se arhivează şi nu mai pot fi ridicate din secretariat.

Eventualele contestații pot fi depuse numai în scris la secretariatul Facultății de Management (cam. 403), în data de 29 iulie 2019, interval orar 9.00-11.00.