Vă rugăm să consultați mai jos rezultatele la sesiunea 10-12 septembrie 2018 de admitere la masterat:

IMPORTANT. În zilele de 14, 17 și 18 septembrie 2018, candidaţii care au fost admişi în sesiunea 10-12 septembrie 2018 la studii universitare de masterat trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la cam. 403 (Bld. Expoziţiei, nr 30A, etajul 4), în intervalul orar 10.00-15.00.

Înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei şi a primei rate din taxa de şcolarizare, în valoare de 1000 lei, în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPA – Facultatea de Management sau la casieria SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A. Dovezile de plată se vor aduce la cam. 403, în zilele de 14, 17 sau 18.09.2018, pentru definitivarea înmatriculării.

Atenție, la înmatriculare dosarul trebuie să fie complet. Lista documentelor necesare pentru înmatricularea candidaților admiși la programele de masterat este următoarea:

  • diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia, în  original  pentru candidaţii admişi pe locurile fărâ taxă sau copie legalizată   pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă
  • certificat de naştere, în copie legalizată;
  • buletin/carte de identitate, în copie;
  • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“;
  • patru fotografii tip buletin de identitate.

Neprezentarea în perioada menţionată (14-17.09.2018) atrage după sine pierderea locului ocupat.


Eventualele contestații pot fi depuse în data de 14.08.2018, la cam. 403, între orele 11.00-13.00.