În vederea bunei derulări a examenului de admitere din data de 20 iulie 2019, candidații sunt rugați să citească cu atenție cele de mai jos.
 • Accesul în sala de examen este permis începând cu ora 9.00, numai pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate cu fotografie (cartea de identitate), dar nu mai târziu de 9.50.
 • Proba de examen începe la 10.00.
 • Sala de examen poate fi părăsită de candidaţi cel mai devreme după 30 de minute de la ora începerii examenului.
 • Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră sau neagră, dar nu se pot folosi ambele culori pe aceeaşi probă de examen.
 • Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile.
 • Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.
 • Toate sălile unde se susţin probele din cadrul examenului de admitere se găsesc în sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A, sector 1 – etaj 1.

Ce fac dacă am fost admis?

 • În perioada 22-23 iulie a.c., în intervalul orar 9.00-16.00, candidaţii care au fost declaraţi admiși trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Management (camera 403), pentru înmatriculare.
 • Pentru candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea la secretariat a diplomei de bacalaureat / adeverinţei de bacalaureat (pentru promoţiile curente) în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei.
 • Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei şi cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare de 800 de lei* la casieria SNSPA de la parter (bd. Expoziției nr. 30A). Neprezentarea la secretariat în zilele menționate (22-23 iulie 2019) atrage după sine pierderea locului ocupat.
* Taxa de studii anuală pentru locurile nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 2200 lei, achitabilă în trei rate: rata I – 800 lei (data-limită de plată: la înmatriculare); rata II – 700 lei (data-limită de plată: 15.01.2020); rata III – 700 lei (data-limită de plată: 15.05.2020).

Ce fac facă nu am fost admis, dar media este mai mare de 5?

 • În data de 22 iulie 2019, candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul cu frecvenţă, dar au obţinut o medie de cel puţin 5, pot solicita în scris la secretariatul Facultăţii de Management (camera 403), în intervalul orar 9.00-16.00, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Repartizarea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Retragerea dosarelor depuse la admitere pentru candidaţii care nu au fost admişi se face în zilele de 22 şi 23 iulie 2019, în intervalul orar 9.00-16.00, în baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate. ATENŢIE! Cine retrage dosarul, nu mai poate opta pentru ocuparea unui loc eliberat în cazul retragerii unui candidat admis.