Licență anul universitar 2017

Finalizarea studiilor de licență presupune participarea la examenul de licență, care constă în două probe: una scrisă și una orală, care constă în susținerea lucrării de licență în fața comisiei de examinare.

Promovarea fiecărei probe este obligatorie pentru obținerea diplomei de licență. Media aritmetică a celor două note obținute la examenul scris și la susținerea lucrării de licență trebuie să fie cel puțin 6 (șase). Se consideră că o probă a fost promovată dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci).

Vă recomandăm alegerea temei înainte de finalizarea studiilor din anul II, pentru a avea suficient timp în vederea pregătirii lucrării. 

Acces rapid:

IMPORTANT! Notarea la examenul scris (100 puncte) se realizează astfel:

 

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați tutorele de an.