Licență anul universitar 2017

Finalizarea studiilor de licență presupune participarea la examenul de licență, care constă în două probe: una scrisă, sub formă de test grilă, și una orală, care constă în susținerea lucrării de licență în fața comisiei de examinare.

Promovarea fiecărei probe este obligatorie pentru obținerea diplomei de licență. Media aritmetică a celor două note obținute la examenul scris și la susținerea lucrării de licență trebuie să fie cel puțin 6 (șase). Se consideră că o probă a fost promovată dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci).

Vă recomandăm alegerea temei înainte de finalizarea studiilor din anul II, pentru a avea suficient timp în vederea pregătirii lucrării. 

Acces rapid:

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați tutorele de an.