Licență anul universitar 2017

Finalizarea studiilor de licență presupune participarea la examenul de licență, care constă în două probe: una scrisă și una orală, care constă în susținerea lucrării de licență în fața comisiei de examinare.

Promovarea fiecărei probe este obligatorie pentru obținerea diplomei de licență. Media aritmetică a celor două note obținute la examenul scris și la susținerea lucrării de licență trebuie să fie cel puțin 6 (șase). Se consideră că o probă a fost promovată dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci).

Vă recomandăm alegerea temei înainte de finalizarea studiilor din anul II, pentru a avea suficient timp în vederea pregătirii lucrării. 

Acces rapid:

IMPORTANT! Notarea la examenul scris (100 puncte) se realizează astfel:


Împărțirea pe săli a studenților care susțin examenul scris în data de 29 iunie 2017, ora 8.00 (click pe numărul fiecărei săli de mai jos).

Sala 207                        Sala 410.    Vă reamintim că accesul în săli are loc între 7.15 și 7.55 și că este important să aveți la voi cărțile de identitate, carnetele de student și pixuri albastre.