Licență anul universitar 2015-2016

Finalizarea studiilor de licență presupune participarea la examenul de licență, care constă în două probe: una scrisă, sub formă de test grilă, și una orală, care constă în susținerea lucrării de licență în fața comisiei de examinare.

Promovarea fiecărei probe este obligatorie pentru obținerea diplomei de licență. Media aritmetică a celor două note obținute la examenul scris și la susținerea lucrării de licență trebuie să fie cel puțin 6 (șase). Se consideră că o probă a fost promovată dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci).

*Temele de licenţă pot fi diferite, în funcţie de propunerea studenţilor şi avizul cadrelor didactice coordonatoare.


Ceremonia de absolvire a promoţiei 2013-2016: 13 iulie 2016, ora 17.30, la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A.

Persoane de contact: Lavinia Lupu şi Raluca Chivu, studente în anul III.