CERCETARE APLICATĂ ȘI DISEMINARE ÎN SPAȚIUL PUBLIC A EXPERTIZEI ACADEMICE PE TEME DE INTERES
  • Parteneriat cu IRSOP pentru realizarea și publicarea lunară a Barometrului Industriei din România, începând cu octombrie 2014. Detalii aici.
  • Partener local și organizator al lansării în România a raportului WDR (World Development Report) 2016 al Băncii Mondiale. Detalii aici.

    Reprezentanți Google, Vector Watch, KPMG și Ziarul Financiar la lansarea WDR 2016

  • Partener local al Comisiei Europene pentru derularea workshop-ului exploratoriu Single Market Forum 2015/2016 – Collaborative Economy WorkshopDetalii aici. 
  • Partener local al evenimentului internațional Museum Rocket, 2016. Detalii aici. 
  • Organizator al meselor rotunde cu participare internațională Responsible Entrepreneurship that Works. The Role of Educators, Investors, Managers, Policy Makers and Civic Society și Identifying social entrepreneurship opportunities, în cadrul conferinței internaționale ICEIRD 2016, organizată în parteneriat cu Universitatea Sheffield – City College International Faculty (24 iunie 2016). Detalii aici mese rotunde ICEIRD 2016.
  • Organizator al primei dezbateri academice din România post-Brexit, în parteneriat cu Institutul European din România și Convorbiri Europene (29 iunie 2016). Detalii aici. 

PROIECTE POSDRU CU COMPONENTĂ DE CERCETARE

Educație universitară competitivă în domeniul managementului de program (2015-2016). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Rezultate: dezvoltarea calificării de “management de program”, în cadrul  masteratului în limba engleză de Programs and Investments ManagementDetalii privind proiectul sunt disponibile pe site-ul acestuia, accesibil aici.