Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea la programele de masterat, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro. Înscrierile online încep joi, 28 mai 2020. 

“Am simplificat admiterea la programele de masterat ale SNSPA, pentru că ne dorim ca această criză, generată de pandemia de COVID-19, să nu le afecteze planurile celor care anul acesta finalizează studiile de licență. Pe fondul unui viitor incert, mai ales din punct de vedere economic, suntem convinși că cea mai bună soluție pentru acești tineri este să investească în viitorul lor, continuându-și studiile. Pentru a veni în sprijinul absolvenților, am luat decizia ca taxele de școlarizare să nu se modifice și, pentru înscrierea la admitere, taxa să fie micșorată față de cea percepută la admiterea din 2019 și unică, indiferent de numărul programelor de masterat pentru care optează candidatul. Totodată, suntem foarte preocupați ca la nivelul tuturor facultăților să oferim facilități tinerilor care provin din mediile dezavantajate socio-economic, pentru a-i ajuta să se specializeze în domeniile în care s-au format, având astfel șanse reale pentru o dezvoltare profesională adaptată cerințelor impuse de angajatori.”, a susținut prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Important: 

 • Concursul de admitere la studiile universitare de masterat cuprinde două etape: înscrierea online și admiterea.
 • Candidații se pot înscrie online, prin platforma admitere.snspa.ro, înainte de susținerea examenului de licență. Pentru înscriere, candidații vor completa câmpurile obligatorii din contul de utilizator, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta facultățile, programele de studii, domeniul și forma de învățământ (IF pentru masteratele Facultății de Management), precum și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă). Candidații vor pregăti materialul pentru proba de concurs, conform specificațiilor afișate pe www.facultateademanagent.ro, și îl vor încărca în contul de utilizator, fiind obligatoriu pentru admiterea la programele de masterat selectate.
 • Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun o singură probă de concurs, conform condițiilor specifice, afișate pe www.facultateademanagement.ro. Candidații pot opta pentru înscrierea la mai multe programe de masterat, dar vor încărca doar proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni.
 • Pentru a fi admiși la masteratele SNSPA la care s-au înscris, candidații vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de licență. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

 • Calendarul admiterii 2020:

 • 28 mai – 21 iulie 2020 – înscrierea candidaților. Înscrierea se face online, la adresa: http://admitere.snspa.ro/ 
 • 23-24 iulie 2020 – evaluarea proiectelor
 • 25 iulie 2020 – afișarea rezultatelor
 • 26 iulie 2020 – depunerea contestațiilor
 • 26 iulie 2020 – afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 26-29 iulie 2020 – înmatricularea candidaților declarați admiși