Facultatea de Management este partener în organizarea celei de-a 14-a ediții a Conferinței Internaționale de Management – Science and Practice in search of success factors of organization. Challenges in the area of management and logistics.

Conferința va avea loc în perioada 24-25 septembrie 2018 la Universitatea de Științe Naturale și Științe Umaniste din Siedlce, în Polonia, fiind organizată sub auspiciile Academiei de Științe din Polonia. Alături de Facultatea de Management, printre parteneri se numără și Universitatea Aleksandras Stulginskis din Lituania, Universitatea de Științe Aplicate din Trier și Universitatea Națională de Ingineria Apei și a Mediului din Ucraina.

Tematicile abordate în cadrul acestei ediții vizează problemele ce privesc factorii cheie care conduc la succesul unei organizații, măsurarea și evaluarea rezultatelor întreprinderii, riscurile și stabilitatea financiară, bunele practici în management și logistică, eficiența și eficacitatea în activitățile logistice, soluțiile moderne utilizate în management și logistică, precum și perspective asupra viitorului managementului și al logisticii.

Membrii comunității academice SNSPA sunt invitați să trimită lucrări, respectând recomandările din Call for papers.