Lista disciplinelor predate la ciclul de studii universitare de licență:

 • Macroeconomie; 
 • Management. Noțiuni fundamentale;
 • Contabilitate;
 • Finanțe;
 • Informatică; 
 • Globalizare şi economie europeană;
 • Dreptul afacerilor;
 • Statistică;
 • Marketing. Principii și teorii;
 • Economia întreprinderii;
 • Matematică aplicată în economie;
 • Limba străină (Engleză);
 • Educație fizică;
 • Teoria organizațiilor (facultativ);
 • Matematică (facultativ);
 • Managementul cunoștințelor (facultativ); 
 • Tehnici de promovare în afaceri; 
 • Etică în afaceri şi responsabilitate socială corporativă; 
 • Marketing Business to Business;
 • Audit intern; 
 • Comunicare managerială în afaceri;
 • Finanțele întreprinderii; 
 • Managementul producţiei şi al calităţii; 
 • Gândire critică; 
 • Managementul performanţei;
 • Practică; 
 • Diagnoză și comportament organizaţional (opțional); 
 • Managementul micilor afaceri și antreprenoriat (opțional); 
 • Simulări de management sectorial (opțional);
 • Management intercultural (opțional); 
 • Managementul vânzărilor (opțional); 
 • Tehnici de negociere în afaceri (opțional); 
 • Noţiuni de fiscalitate; 
 • Fezabilitatea afacerilor (opțional); 
 • Managementul proiectelor;
 • Analiză economico – financiară;
 • Managementul ONG-urilor; 
 • Comunicarea externă a firmei; 
 • Managementul resurselor umane;
 • Management operațional;
 • Comunicare și discurs public;
 • Managementul serviciilor;
 • Guvernanță corporativă;
 • Managementul inovării; 
 • Geopolitică. Afaceri, management şi relaţii economice internaţionale; 
 • Metode și tehnici pentru elaborarea lucrării de absolvire