Examenul de absolvire a studiilor masterale se finalizează cu lucrare de disertaţie (Ghid de realizare AMS, MBC, PIM, valabil și pentru acest an universitar; ghid de realizare a disertației pentru MDI: Dissertation Guide MDI 2019-2020) şi cu susţinerea orală a acesteia, pe bază de prezentare Powerpoint. Pentru masteratele de Projects and Investments Management (PIM) și de Management and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology (MDI/ MBIT)*, întregul examen se derulează în limba engleză (inclusiv lucrarea şi prezentarea Powerpoint sunt redactate tot în limba engleză).

 

Calendarul examenului de finalizare studii universitare de masterat sesiunea de vară 2019-2020

📌 15 noiembrie – 5 decembrie 2019 (în intervalul orar de lucru cu publicul al secretariatului) – depunerea cererii de înscriere la licență pentru sesiunea iunie-iulie 2020, cu semnătura cadrului didactic coordonator. În cazul în care acordul coordonatorului este dat prin e-mail, acesta se printează în format print screen, tip poză și se atașează cererii de înscriere
📌  22-26 iunie 2020 – trimiterea lucrărilor în forma finală coordonatorilor, obținerea acordului pentru susținerea lucrărilor și a evaluării din partea profesorului coordonator
📌 6 iulie 2020 (oricând) și 7 iulie 2020 (până la ora 16.00) – înscrieri disertații cu dosar complet, în Google Classroom (cod de acces: mwykuwe).
Fiecare document trebuie denumit cu numele absolventului și titlul documentului (ex: Popescu Ion certificat de naștere, Popescu Ion fișă de lichidare etc.)

📌 8 iulie 2020 – afișare grafic susținere disertații 
📌 9 și 10 iulie 2020 – susținere disertații in sistem online, prin platforma Webex
📌 13 iulie 2020 – afișare rezultate disertații


        Acces rapid:


Studenţii trebuie să încarce, alături de lucrarea de disertație, şi următoarele documente, care se depun de secretariate la Biroul diplome necesare scrierii actelor de finalizare studii:

  • Cerere de înscriere la disertație (se găsește în formularul cu Fișa de lichidare de mai sus)
  • Diploma de licenţă, în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent. În cazul în care diploma de licență se găsește la dosarul dumneavoastră de student, vă rugăm să vă adresați secretariatului la adresa [email protected], folosind adresa dumnevoastră de student, de tipul [email protected] 
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent,
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent,
  • Sentinţa de divorţ (dacă este cazul), în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent,
  • CI în copie certificată “conform cu originalul” de absolvent,
  • Chitanţa de achitare a taxei de disertaţie, în copie. Doar studenţii de la învăţământ cu taxă trebuie să achite taxa de disertaţie (200 RON),
  • Fişa de lichidare (vezi formular mai sus),
  • Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor (vezi formular mai sus).

ATENȚIE: studentul NU TREBUIE SĂ IA VIZE DIN SNSPA. Acestea vor fi luate centralizat de către secretariat. De aceea vă rugăm să respectați calendarul depunerii, inclusiv orele de depunere. În caz contrar, secretariatul NU va putea lua vizele pentru sesiunea aceasta.


*Precizări:

Absolvenții de MDI/ MBIT care doresc să susțină lucrarea de disertație în luna iulie 2020, pot face acest lucru numai pentru diploma românească și numai sub coordonarea unui cadru didactic coordonator român din echipa masteratului, urmând toți pașii menționați mai sus, cu excepția criteriilor de redactare academică, care sunt cele utilizate și de Universitatea Sheffield, CITY College International Faculty. Pentru diploma britanică, se urmează calendarul (susținere februarie 2021) și procedurile anunțate de Universitatea Sheffield, CITY College International Faculty. Susținerea lucrării pentru diploma românească este posibilă și în februarie 2021, iar dosarul britanic va fi dublat de cel românesc, menționat mai sus. 

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați coordonatorul de masterat.