Examenul de absolvire a studiilor masterale se finalizează cu lucrare de disertaţie (ghid de realizare aici, valabil și pentru acest an universitar) şi cu susţinerea orală a acesteia, pe bază de poster academic. Pentru masteratele de Projects and Investments Management (PIM) și de Management and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology (MDIMBIT)*, întregul examen se derulează în limba engleză (inclusiv lucrarea şi posterul academic sunt redactate tot în limba engleză).

Datele pentru sesiunea de iarnă de susținere a disertațiilor în anul universitar 2019-2020 sunt:

📌 27 ianuarie – 3 februarie 2020 – Acceptarea variantei finale a lucrării de către profesorul coordonator și obținerea evaluării de la profesorul coordonator
📌 5-6 februarie 2020 (conform programului de funcționare a secretariatului) – Depunerea dosarului complet la secretariat
📌 7 februarie 2020 – Afișarea graficului de susținere a disertațiilor. Disponibil aici: Anunt_disertatie_Februarie 2020
📌 10 februarie 2020 – Susținerea disertațiilor
📌 10 februarie 2020 – Afișarea rezultatelor susținerii disertațiilor – Rezultate disertatie_februarie 2020

Calendarul examenului de finalizare studii universitare de masterat sesiunea de vară 2019-2020

📌 15 noiembrie – 5 decembrie 2019 (în intervalul orar de lucru cu publicul al secretariatului) – depunerea cererii de înscriere la licență pentru sesiunea iunie-iulie 2020, cu semnătura cadrului didactic coordonator. În cazul în care acordul coordonatorului este dat prin e-mail, acesta se printează în format print screen, tip poză și se atașează cererii de înscriere
📌  22-26 iunie 2020 – trimiterea lucrărilor în forma finală coordonatorilor, obținerea acordului pentru susținerea lucrărilor și a evaluării din partea profesorului coordonator
📌 1-2 iulie – înscrieri disertații cu dosar complet
📌 1 – 3 iulie – afișare grafic susținere disertații
📌 6-7 iulie – susținere disertații
📌  7 iulie  – afișare rezultate disertații
 


        Acces rapid:


Dosarul complet care se va depune odată cu lucrarea va conține:

  1. Lucrarea de disertație în 2 exemplare printate și spiralate (nu este nevoie de copertă cartonată);
  2. Lucrarea în format electronic (pe CD ori stick);
  3.  Fișa de evaluare a lucrării, semnată de cadrul didactic coordonator, în două exemplare (fiecare inserat în câte un exemplar al lucrării). Fişa de evaluare care conţine acordul profesorului coordonator pentru depunerea lucrării şi nota propusă trebuie să fie prinse în ambele exemplare de lucrare, a doua pagină după pagina de titlu şi să se regăsească şi în format electronic pe CD / stick cu lucrarea. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără fișa de evaluare semnată de cadrul didactic coordonator!
  4. Declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor (implică verificare împreună cu cadrul didactic coordonator a lipsei de plagiat în lucrare). Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor trebuie să fie prinsă în lucrări (după fişa de evaluare) şi în format electronic pe CD / stick. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor! Download formular de aici. 
  5.  Fișa de lichidare (atenție, implică vize la diferite birouri SNSPA, vă recomandăm să mergeți din timp) + cererea către decanat de înscriere în examen + declarația de autenticitate a documentelor depuse + 3 fotografii ¾ color, recente + copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau de licenţă (după caz)+ copie legalizată după certificatul de naştere şi/sau căsătorie (dacă este cazul). Download de aici formulare necesare: Fisa de lichidare (cuprinde cererea de înscriere și declarația de originalitate).
  6. Doar pentru studenții înmatriculați pe locurile cu taxă: dovada achitării taxei de susţinere examen finalizare studii (detalii aici)

*Precizări:

Absolvenții de MDIMBIT care doresc să susțină lucrarea de disertație în luna iulie 2019, pot face acest lucru numai pentru diploma românească și numai sub coordonarea unui cadru didactic coordonator român din echipa masteratului, urmând toți pașii menționați mai sus, cu excepția criteriilor de redactare academică, care sunt cele utilizate și de Universitatea Sheffield, CITY College International Faculty. Pentru diploma britanică, se urmează calendarul (susținere februarie 2020) și procedurile anunțate de Universitatea Sheffield, CITY College International Faculty. Susținerea lucrării pentru diploma românească este posibilă și în februarie 2020, iar dosarul britanic va fi dublat de cel românesc, menționat mai sus. 

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați coordonatorul de masterat.