Examenul de absolvire a studiilor masterale se finalizează cu lucrare de disertaţie şi cu susţinerea orală a acesteia, pe bază de poster academicPentru masteratul de Projects and Investments Management, întregul examen se derulează în limba engleză (inclusiv lucrarea şi posterul academic sunt redactate tot în limba engleză).

        Acces rapid:

 • Prezentarea lucrării cadrului didactic coordonator și obținerea semnăturii de accept pe fișa de evaluare a lucrării: 18-24 iunie 2018. Download aici: Fisa_evaluare_licenta_FM.
 • Depunerea documentelor pentru înscrierea la susținerea examenului de disertație: 27-28 iunie 2018, în intervalul orar 10.00-15.00 (miercuri,  27 iunie 2018,se pot depune lucrările și dosarele de înscriere și în intervalul orar 17.00-19.00), la secretariat (cam. 403).

Dosarul va conține:

 1.  Lucrarea de disertație în 2 exemplare printate și spiralate (nu este nevoie de copertă cartonată);
 2. Lucrarea în format electronic (pe CD ori stick);
 3.  Fișa de evaluare a lucrării, semnată de cadrul didactic coordonator, în două exemplare (fiecare inserat în câte un exemplar al lucrării). Fişa de evaluare care conţine acordul profesorului coordonator pentru depunerea lucrării şi nota propusă trebuie să fie prinse în ambele exemplare de lucrare, a doua pagină după pagina de titlu şi să se regăsească şi în format electronic pe CD / stick cu lucrarea. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără fișa de evaluare semnată de cadrul didactic coordonator!
 4. Declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor (implică verificare împreună cu cadrul didactic coordonator a lipsei de plagiat în lucrare). Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor trebuie să fie prinsă în lucrări (după fişa de evaluare) şi în format electronic pe CD / stick. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor! Download formular de aici. 
 5.  Fișa de lichidare (atenție, implică vize la diferite birouri SNSPA, vă recomandăm să mergeți din timp) + cererea către decanat de înscriere în examen + declarația de autenticitate a documentelor depuse + 3 fotografii ¾ color, recente + copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau de licenţă (după caz)copie legalizată după certificatul de naştere şi/sau căsătorie (dacă este cazul)Download de aici formulare necesare: Fisa de lichidare (cuprinde cererea de înscriere și declarația de originalitate).
 6. Doar pentru studenții înmatriculați pe locurile cu taxă: dovada achitării taxei de 200 lei (detalii aici)

 • Afișarea graficului de susținere a lucrărilor: 29 iunie 2018.
 • Susținerea lucrării de disertație, cu prezentarea fizică a posterului academic: luni-marți, 2-3 iulie 2018.
 • Afişarea rezultatelor: miercuri, 4 iulie 2018.

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați coordonatorul de masterat.