Concursul de admitere constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Logică sau Matematică.

Propunerile de subiecte pentru proba scrisă la toate disciplinele sunt repartizate astfel: câte 100 pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Logică şi 50 pentru Matematică.

Dintre subiectele de mai jos, în ziua examenului vor fi selecţionate prin tragere la sorţi 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză şi 10 subiecte pentru Matematică și Logică. Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalureat 2015, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice .

SNSPA examLa calcularea notei de admitere se va avea în vedere atât nota obţinută la concursul de admitere (65%), cât şi nota obţinută la examenul de bacalaureat (35%).