Economie
Angelescu, Coralia (coord.) (2009), Economie: teste grilă, București: Editura ASE.
Gavrilă, Ilie; Tănase Ghiţă, Paul; Niţescu, Dan și Popescu, Constantin (2009), Economie: manual pentru clasa a XII-a, București: Editura Economică.
Huidumac, Cătălin; Staicu, Gabriel; Tănase, Iulian și Moraru, Liviu (2008), Economie: sinteze, aplicaţii rezolvate şi teste grilă, București: Editura Libertas.

Geografie
Mândruţ, Octavian (2007), Geografie: manual pentru clasa a XII-a, București: Editura Corint.
Neguţ, Silviu; Ielenicz, Mihai; Bălteanu, Dan; Neacşu, Marius Cristian și Bărbulescu, Alexandru (2007),Geografie: manual pentru clasa a XII-a, București: Editura Humanitas Educaţional.

Istorie
Barnea, Alexandru (coord.) (2007), Istorie: manual pentru clasa a XII-a, București: Editura Corint.
Băluțoiu, Valentin și Grecu, Maria (2011), Istorie: manual pentru clasa a XII-a, București, Editura Didactică și Pedagogică.
Petre, Zoe (coord.) (2008), Istorie: manual pentru clasa a XII-a, București: Editura Corint.

Matematică
Cenuşă, Gh. și Iftimie, Bogdan (2008), Teste grilă pentru admiterea la ASE Bucureşti, București: Editura Plus.
Cenuşă, Gh.; Iftimie, Bogdan și Raischi, Constantin (2009), Admitere 2009: Teste grilă şi de autoevaluare, București: Editura Cison.

Limba Engleză

Programa de admitere pentru examenul de limba engleză corespunde nivelului solicitat pentru sesiunea de Bacalaureat 2015. Examenul evaluează cunoștințele  și performanțele candidaților cu privire la noțiunile lexicale și morfo-sintactice, precum și acuratețea exprimării în scris .

Logică

Lupşa Elena, Bratu Victor și Stoica Maria Dorina (2004) , Logică şi argumentare, manual pentru clasa a IX-a (învăţământul liceal), București: Editura Corvin

 Limba Română – Precizări privind bibliografie recomandată pentru examenul de admitere :

  • ,,Programa pentru limba si literatura română. Examenul de bacalaureat. 2016-2017”, capitolul b. ,,Limbă și comunicare”: lecțiile de limbă și comunicare din manualele alternative de limba și literatura română aprobate de Ministerul Educației Naționale (clasele a IX-a – a XII-a) și cunoștințe specifice dobândite în ciclul gimnazial.
  • ,,Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române” (DOOM), ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005.

Notă: Cerințele formulate vizează: fonetica, vocabularul (în special neologismele), câteva aspecte din domeniul morfosintaxei, ortografia și punctuația, toate regăsindu-se în manualele de liceu. Manualele școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale pentru anul școlar 2014-2015 sunt valabile pentru pregătirea subiectelor propuse.