Studenții admiși la învățământul de zi trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Management, pentru înmatricularea la forma de învățământ la care au fost declarați admiși. Candidații care au ocupat un loc subvenționat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare.

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.