La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Admiterea la facultate a candidaţilor care au o diplomă de licenţă se face numai prin concurs de admitere.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa online o cerere de înscriere tip la care se anexează:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017, adeverinţa de absolvire a liceului în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • buletinul/cartea de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală (original) eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de admitere – 150 lei – Cont bancar: RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD.  Detaliile plății:
  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: SNSPA-FM / ZI  
  • taxa de înscriere la examenul de admitere
 • cinci fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color;
 • un dosar plic.

Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. ADMITERE ONLINE este o aplicație care vine în sprijinul candidaților, pentru a fluidiza procesul de înscriere la concursul de admitere în SNSPA.

Candidații vor completa online FIȘA DE ÎNSCRIERE cu toate datele cerute de legislația în vigoare.

Completaţi online fişa de înscriere, aici. http://inscriere.snspa.ro/management/home.php

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici. http://admitere.snspa.ro/index.php?page=pasii-pentru-completarea-online-a-fisei-de-inscriere

Dacă aveţi întrebări privind completarea online a fişei de înscriere, puteţi trimite un e-mail pe adresa: [email protected].

FIŞA DE INSCRIERE este semnată de către candidat după ce s-au verificat informațiile furnizate. Dacă se observă date incorecte, atunci candidatul accesează din nou platforma online și le corectează. Fișa completată online și printată se adaugă în dosarul de înscriere. Candidații sunt rugați să completeze cu mare atenție fișa de înscriere.