Admiterea la Facultatea de Management din SNSPA pentru studii universitare de licență, anul academic 2018-2019, s-a încheiat. Examenul de admitere în 2019 se va desfășura urmând aceleași principii, iar lista actualizată de subiecte va fi postată pe site în cursul lunii martie 2019.


Admiterea la studiile universitare de licență constă la Facultatea de Management dintr-un test grilă, la alegere, dintr-una din următoarele materii: Economie / Matematică / Logică / Geografie / Istorie (Istoria Românilor) / Limba Română (Gramatică) / Limba Engleză. Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți (30 în cazul fiecărei probe, cu excepția probei de Matematică, unde vor fi extrase 10) în fața candidaților, din lista publicată anterior pe site.

Testul valorează 65% din media totală de admitere.  În caz de medie identică, departajarea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care și media de bacalaureat este identică, departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu.


Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

 • notă test = 65% din medie;
 • notă bacalaureat = 35% din medie.

Lista subiectelor dintre care se vor extrage întrebările finale, prin tragere la sorți, în fața candidaților, în ziua examenului (click mai jos pentru subiectele din sesiunea iulie 2018):

Bibliografie: manualele corespondente fiecărei discipline din programa de bacalaureat valabilă pentru anul 2018.


Număr de locuri: 75 fără taxă și 25 cu taxă (2200 lei / an de studiu, achitabili în trei rate). Detalii suplimentare despre numărul de locuri scoase la concurs în cadrul SNSPA, aici.

Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu plată, calendarul de achitare este următorul:

 • rata I = 800 lei, la înmatriculare, prin transfer bancar în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPA-Facultatea de Management – este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
 • rata II = 700 lei, data limită: 15.01 a anului următor, prin transfer bancar.
 • rata III = 700 lei, data limită: 15.05 a anului următor, prin transfer bancar.

Conținutul dosarului de admitere

 1. Fişa de înscriere

Candidaţii vor completa online o fişă de înscriere, o vor printa şi o vor depune la sediul facultăţii, în dosarul de concurs.

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia anului de examen de admitere, adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

Se poate depune:

 • în original;
 • în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
 • în copie simplă care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL” în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile la buget trebuie să depună la facultate actele de studii în original, confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul admiterii 2018.

 1. Certificatul de naştere

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

 1. Cartea de identitate

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

 1. Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Modalităţile de plată a taxei de înscriere, aici.

 1. Adeverinţă medicală

Se depune în original adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

 1. Patru fotografii

Patru fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color.

 1. Un dosar plic

Dosar carton plic A4, culoare alb.

 1. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul

Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.


Pentru detalii privind admiterea la programele noastre de masterat, vă rugăm să vizitați pagina dedicată: click aici.