Admiterea la studiile universitare de licență constă la Facultatea de Management dintr-un test grilă, la alegere, dintr-una din următoarele materii: Economie / Matematică / Logică / Geografie / Istorie (Istoria Românilor) / Limba Română (Gramatică) / Limba Engleză. Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți în ziua examenului din lista publicată anterior pe site.

Testul valorează 65% din media totală de admitere. Întrebările se extrag în fața candidaților din lista de subiecte care se afișează pe site. În caz de medie identică, departajarea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care și media de bacalaureat este identică, departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu.


Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

  • notă test = 65% din medie;
  • notă bacalaureat = 35% din medie.

Lista subiectelor dintre care se vor extrage întrebările finale, prin tragere la sorți, în fața candidaților, în ziua examenului (click mai jos):

Bibliografie: manualele corespondente fiecărei discipline din programa de bacalaureat valabilă pentru anul 2018.


Calendarul admiterii:

Înscrieri 9-14 iulie 2018
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 15 iulie 2018
Examen scris 16 iulie 2018
Afişarea rezultatelor 16 iulie 2018
Depunerea contestațiilor 17 iulie 2018
Afișarea rezultatelor contestațiilor 18 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 19-20 iulie 2018

Pentru detalii privind admiterea la programele noastre de masterat, vă rugăm să vizitați pagina dedicată: click aici.