Admiterea la studiile universitare de licență constă la Facultatea de Management dintr-un test grilă, la alegere, dintr-una din următoarele materii: Economie / Matematică / Geografie / Istorie (Istoria Românilor) / Limba Română (Gramatică) / Limba Engleză. Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți în ziua examenului din lista publicată anterior pe site. Testul valorează 65% din media totală de admitere.

Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

  • notă test = 65% din medie;
  • notă bacalaureat = 35% din medie.

Detalii privind listele actualizate de subiecte, în curând.


Pentru detalii privind admiterea la programele noastre de masterat, vă rugăm să vizitați pagina dedicată: click aici.