O echipă de studenți-doctoranzi ai Școlii doctorale în Management din cadrul SNSPA a participat în perioada 22-24 ianuarie la 7th Business Systems Laboratory International SymposiumSOCIO-ECONOMIC ECOSYSTEMS: CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ERA, care a avut loc la Universitatea din Alicante, în Spania. Pentru cei mai mulți dintre ei, aceasta este prima conferință academică la care participă în calitate de autori și prima oportunitate de a-și expune ideile de cercetare în fața reprezentanților comunității academice internaționale. Prezentările lor s-au remarcat prin calitate și au dat naștere unor discuții fertile, care îi vor ajuta să își rafineze demersurile științifice, fie că a fost vorba despre CSR disclosure utilizând social media, impactul digitalizării asupra locurilor de muncă din IT, rolul resurselor intangibile pentru crearea de valoare în contextul revoluției digitale, relația dintre CSR și crearea unor strategii manageriale de dezvoltare sustenabilă sau internaționalizarea IMM-urilor și rolul inteligenței culturale a managerilor în acest cadru. Alături de doctoranzi, Școala Națională de Studii Politice și Administrative a fost reprezentată și de cadre didactice de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice și de la Facultatea de Management. 

Programul conferinței poate fi consultat aici: http://bslab-symposium.net/Alicante-2020/Program-BSLab%20Symposium%20-Alicante-2020.pdf

Eveniment anual, BSLab Symposium propune participanților să privească dintr-o perspectivă sistemică probleme de natură socială și economică de interes global. Provocările și oportunitățile pe care le oferă aceste subiecte sunt privite din perspective multiple, întrucât participanții sunt specialiști în management, psihologie, economie, inginerie și sociologie. Conferința este gândită drept spațiu de întâlnire a cercetătorilor seniori reputați, doctoranzilor, cercetătorilor și practicienilor din mediul de afaceri, oferind ocazia dezvoltării unei abordări pragmatice a științei, facilitând dezvoltarea unor punți de comunicare între reprezentanții mediului academic și practicieni și stimulând schimbul de bune practici între cercetători cu experință și novici în cercetare și între cercetători și manageri, cu precădere manageri ai unor ample proiecte inginerești cu impact semnificativ asupra comunităților locale, la nivel economic și social.

 

De la stânga la dreapta: asist. univ. dr. Raluca Ciochină (Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA), prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru (Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA), drd. Ion Moldoveanu (Facultatea de Management, SNSPA), drd. Elena Dinu (Facultatea de Management, SNSPA), dr. drd. Cristian Păuna (Academia de Studii Economice, București), drd. Cătălin Ioniță (Facultatea de Management, SNSPA), lect. univ. dr. drd. Andreea Mitan (Facultatea de Management, SNSPA) – session chair.

 

 

 

De la stânga la dreapta (primul rând): drd. Cătălin Ioniță, prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, prof. univ. dr. Gandolfo Dominici (University of Palermo – Polytechnic School, Italy & Scientific Director – Business Systems Laboratory), Emeritus professor dr. dr. Constantin Brătianu (Academia de Studii Economice & Școala Națională de Studii Politice și Administrative) – keynote speaker;
(rândul al doilea): dr. drd. Cristian Păuna, asist. univ. dr. Raluca Ciochină, drd. Ion Moldoveanu, lect. univ. dr. drd. Andreea Mitan.