Cultura este parte esenţială a fiinţei umane, care îi conferă identitate, unicitate şi o gândire creativă. Cultura contribuie la dezvoltarea complexă a personalităţii, la o socializare armonioasă şi la conturarea unei societăţi umane deschise. Cultura este un stil de viaţă benefic atât pentru individ, cât şi pentru comunitatea din care acesta face parte.

Avându-se acestea în vedere, Facultatea de Management din cadrul SNSPA invită studenţii – indiferent de universitatea şi profilul lor – să participe la activităţile centrului său cultural Culture Mix. Acesta este un spațiu de interacțiune a studenților și a membrilor comunității SNSPA cu universul artelor și al culturii. Scopul său este de a media dialogul între mediul academic și cel al culturii, în special prin stimularea înțelegerii de către studenții universității a culturii contemporane, prin încurajarea dezbaterilor în jurul unor fenomene culturale relevante pentru societatea contemporane, precum şi prin impulsionarea studenților de a se implica în activități culturale din cele mai diverse.

Proiecte Culture Mix:

Experiențe. Piețe Recreate (coordonatori Florina Pînzaru și Alexandra Zbuchea)
workshop de creative writing (coordonator Bogdan Hrib)
Popular Culture Academic Extravaganza (coordonator Costin Dămăşaru)
Poveşti şi povestitori (coordonator Alexandra Zbuchea)

Contact

Coordonator Culture Mix: Alexandra Zbuchea (alexandra.zbu[email protected])
Coordonator Marketing şi PR: Andreea Mitan ([email protected])