Management și branding corporativ

Masterul de Management și branding corporativ este un program de specialitate conceput pe două dimensiuni principale:

 • dezvoltarea setului de abilităţi necesare pentru a construi, măsura și gestiona portofoliul de produse și branduri din cadrul organizațiilor
 • stimularea gândirii strategice în afaceri

 

Programul își propune să ofere participanților conceptele și instrumentele fundamentale soluționării problemelor cu care se confruntă strategiile din domeniul afacerilor și totodată modalitățile prin care companiile pot îmbunătăți calitatea ofertelor și furniza unitate activităților de construire și management al protofoliului de brand.

Beneficii. Un element cheie al programului este accentul pus pe  partea practică prin utilizarea unui vast bagaj de experiențe și exemple practice din domenii diverse cum ar fi: servicii, FMCG, telecomunicații, banking, auto, electronice, turism, comunicare și CSR.

Cui se adresează. Programul este conceput special pentru a dezvolta competențele de management al portofoliului de produse și branduri astfel încât să fie relevant pentru cei  interesați în cariere precum:

 • Account management
 • Product management
 • Brand management
 • Project management
 • Sales Management
 • Account planning
 • Manageri comunicare
 • Marketing management
 • Business management
 • CRM

Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât spectrul managementului afacerilor, oferind participanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și a instrumentelor necesare dezvoltarii companiei – discipline precum: Managementul proiectelor, Management strategic, Management financiar, Managementul inovării, Managementul riscului și performanței  brandului, cât și discipline de specialitate: Branding corporativ, Strategii de promovare a brandului, Marketing strategic, Managementul portofoliului de brand, Comportamentul consumatorului, Identitate vizuală și design (curs practic Photoshop si Illustrator), Strategii digitale.

Acreditare. Masteratul de Management și branding corporativ este acreditat ARACIS cu “Încredere”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS din 25.06.2015 (poziția 43 din documentul care poate fi accesat aici)


Pentru informații despre concursul de admitere – dosarul candidatului, click aici. 

Pentru informații despre Proba de concurs MBC – prezentare PowerPoint, click aici.

Pentru informații despre taxele de școlarizare, click aici.

Calendar admitere masterate – sesiunea iulie 2017

 • Înscrieri: 12,13,14 iulie  2017, în intervalul orar 9,00-16,00/ 15 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-14,00/ 17-22 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-16,00
 • Afişarea graficului de susţinere a interviurilor: 22 iulie 2017
 • Examen – susţinerea interviurilor: 25-26 iulie 2017
 • Afişarea rezultatelor finale: 26 iulie 2017
 • Înmatricularea şi prima rată din taxa de şcolarizare/ Depunerea solicitărilor pentru ocuparea locurilor rămase neocupate la master: 27-28 iulie 2017
 • Afișarea listelor cu studenții înmatriculați: 29 iulie 2017

Coordonator executiv: lect. univ. dr. Andreea Mitan.

EraBroşura masteratului de Management şi Branding Corporativ