Antreprenoriat şi management strategic

For Admission

Starts: 01 October, 2020
Duration : 2 years
Instructors: Laurențiu Treapăt, Sergiu Stan, Ramona Leon, Andreea Mitan, Rareș Mocanu, Anda Gheorghiu, Valerică Dabu, Maria Costache, Constantin Brătianu, Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Lucian Anghel
Phone : 0725888939
Fax:
Email : [email protected]ment.ro

Masteratul de Antreprenoriat şi management strategic este un program structurat de dezvoltare profesională şi personală conceput pe trei dimensiuni principale:

 • dezvoltarea setului de abilităţi necesare pentru a construi, dezvolta şi gestiona afaceri profitabile în contextul actual național, regional și internațional;
 • stimularea, dezvoltarea și utilizarea eficientă a abilităţilor de leadership şi de lucru în echipă;
 • stimularea gândirii critice și strategice în afaceri.

Cui se adresează acest program? Programul este conceput special pentru a dezvolta competențele de management şi antreprenoriat, astfel încât să fie relevant pentru cei  interesați în cariere precum:

 • Antreprenoriat;
 • Business management;
 • Managementul IMM-urilor.
 • Innovation labs şi incubatoare de afaceri;
 • Corporate entrepreneurship;
 • Antreprenoriat social.

Beneficii:

 • Cursuri cu o foarte pronunţată dimensiune aplicată, susţinute de profesori și practicieni recunoscuţi în domeniu şi care au experienţă de antreprenori sau de manageri;
 • O abordare de învăţare bazată pe elemente, simulări şi exerciţii realiste, ancorate în mediul de afaceri din România, dar cu evidențierea interdependenței circuitelor economice la nivel național în relație cu ansamblul economic regional și internațional;
 • Networking cu invitații de la ore, care au experiență relevantă managerială, la nivel național și internațional;
 • Burse de studiu prin mobilități Erasmus+ de studii și de practică în Spania, Italia, Germania, Polonia, Slovacia, Rusia, Grecia, Turcia, Belgia, Lituania;
 • Networking în cadrul evenimentelor Facultății de Management dedicate studenților: Zilele FM, BizMasters, Experiențe. Piețe recreate, Start Management, 5 O’Clock Tea Meetings, Secret Santa etc.;
 • Posibilitatea de a face parte din echipele Culture Mix (centrul de cultură al Facultății de Management) sau din cercurile științifice ale facultății;
 • Facilități precum: acces la The Corner, colțul de relaxare și de books & movies exchange al Facultății de Management; acces la biblioteca SNSPA; cazare în căminele SNSPA (în limita locurilor disponibile); burse de studiu, de merit și sociale (în limita fondurilor aprobate); wi-fi gratuit etc.

Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât managementului afacerilor, oferind participanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și a instrumentelor necesare dezvoltarii companiei – discipline precum: Management strategic, Comunicare antreprenorială şi tehnici de negociere, Cercetarea pieţei şi comportamentul consumatorului, Strategii de vânzare, Management financiar, Marketing strategic, Dreptul afacerilor. Legislaţie comercială, Internaţionalizarea IMM-urilor, Leadership şi comportament organizaţional, cât și discipline cu un pronunţat caracter de noutate: E-business şi web 2.0, Internaţionalizarea IMM-urilor, Creativitate şi inovare antreprenorială, Psihologia echipei.


Invitați la ore. Indiferent de materie, la masteratul de Antreprenoriat și management strategic vei avea ocazia să interacționezi cu antreprenori și manageri experimentați, care pot fi o veritabilă sursă de inspirație pentru tine.


Acreditare: Masteratul de Antreprenoriat şi management strategic este acreditat ARACIS cu “Încredere”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS din 23.07.2015 (poziția 19 din documentul care poate fi accesat aici).

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat cuprinde două etape: înscrierea online și admiterea. Candidații se pot înscrie online, prin platforma admitere.snspa.ro, înainte de susținerea examenului de licență. Candidații pot opta pentru înscrierea la mai multe programe de masterat, din toate domeniile, dar vor încărca doar proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni din fiecare domeniu ales. Pentru a fi admiși la masteratele SNSPA la care s-au înscris, candidații vor încărca în platforma de admitere online dovada promovării examenului de licență. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

Pentru informații despre proba de concurs AMS – click aici.

Vrei să afli mai multe despre acest program? Trimite un e-mail directorului de masterat, lect. univ. dr. Laurențiu Treapăt, la adresa [email protected] 

Pagina de Facebook a masteratului: click aici.