Antreprenoriat şi management strategic

Masteratul de Antreprenoriat şi management strategic este un program structurat de dezvoltare profesională şi personală conceput pe trei dimensiuni principale:

 • dezvoltarea setului de abilităţi necesare pentru a construi, dezvolta şi gestiona afaceri profitabile în contextul actual național, regional și internațional;
 • stimularea, dezvoltarea și utilizarea eficientă a abilităţilor de leadership şi lucru în echipă;
 • stimularea gândirii critice și strategice în afaceri.

Cui se adresează. Programul este conceput special pentru a dezvolta competențele de management şi antreprenoriat, astfel încât să fie relevant pentru cei  interesați în cariere precum:

 • Antreprenoriat;
 • Business management;
 • Managementul IMM-urilor.
 • Innovation labs şi incubatoare de afaceri;
 • Corporate entrepreneurship;
 • Antreprenoriat social.

Beneficii:

 • cursuri cu o foarte pronunţată dimensiune aplicată, susţinute de profesori și practicieni recunoscuţi în domeniu şi care au experienţă de antreprenori sau de manageri;
 • o abordare de învăţare bazată pe elemente, simulări şi exerciţii realiste, ancorate în mediul de afaceri din România; în același timp, accentul este pus pe evidențierea interdependenței circuitelor economice la nivel național în relație cu a
  nsamblul economic regional și internațional;
 • invitaţi din mediul de afaceri de prestigiu;
 • multiple activităţi colaterale de tip evenimente, şcoli de vară sau burse.

Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât managementului afacerilor, oferind participanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și a instrumentelor necesare dezvoltarii companiei – discipline precum: Management strategic, Comunicare antreprenorială şi tehnici de negociere, Cercetarea pieţei şi comportamentul consumatorului, Strategii de vânzare, Management financiar, Marketing strategic, Dreptul afacerilor. Legislaţie comercială, Internaţionalizarea IMM-urilor, Leadership şi comportament organizaţional, cât și discipline cu un pronunţat caracter de noutate: E-business şi web 2.0, Internaţionalizarea IMM-urilor, Creativitate şi inovare antreprenorială, Psihologia echipei.

Acreditare: Masteratul de Antreprenoriat şi management strategic este acreditat ARACIS cu “Încredere”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS din 23.07.2015 (poziția 19 din documentul care poate fi accesat aici).


Pentru informații despre concursul de admitere – dosarul candidatului, click aici.

Pentru informații despre proba de concurs AMS – prezentare PowerPoint, click aici.

Pentru informații despre taxele de școlarizare, click aici.

Calendar admitere masterate – sesiunea iulie 2017

 • Înscrieri: 12,13,14 iulie  2017, în intervalul orar 9,00-16,00/ 15 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-14,00/ 17-22 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-16,00
 • Afişarea graficului de susţinere a interviurilor: 22 iulie 2017
 • Examen – susţinerea interviurilor: 25-26 iulie 2017
 • Afişarea rezultatelor finale: 26 iulie 2017
 • Înmatricularea şi prima rată din taxa de şcolarizare/ Depunerea solicitărilor pentru ocuparea locurilor rămase neocupate la master: 27-28 iulie 2017
 • Afișarea listelor cu studenții înmatriculați: 29 iulie 2017

Coordonator executiv: lect. univ. dr. Costin Dămășaru.