For Admission

Management
Starts: 18 May, 2020
Duration : 16 iunie 2020
Instructors: Admitere Licență
Phone : 0725888939
Fax:
Email :
admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/

Admitere online la SNSPA

Anul acesta, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

“Traversăm o perioadă plină de incertitudini, iar criza actuală generată de pandemia de coronavirus va avea, cu siguranță, repercusiuni majore asupra întregului sistem educațional. Cu toții suntem afectați și cu toții trebuie să ne adaptăm situației schimbate fundamental. Însă, pentru elevii claselor a XII-a, această criză a venit într-un moment crucial, iar universitățile trebuie să le ofere o modalitate de admitere adaptată condițiilor actuale. SNSPA le oferă liceenilor posibilitatea de a se preînscrie, pe baza mediei generale din clasa a XI-a, și de a afla care sunt șansele reale de a fi admis la facultate, înainte de începerea examenului de bacalaureat, când vom afișa lista candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor. Ulterior, vor fi declarați admiși la facultate doar cei care vor încărca în platforma online dovada promovării examenului de bacalaureat.

Lansăm o platforma de admitere online, user friendly, accesibilă de acasă, pentru a nu-i scoate pe candidați din zona lor de confort și de siguranță. Printr-o comunicare directă, constantă și foarte implicată, SNSPA va fi alături de candidați, mult mai mult decât înainte, oferindu-le sprijin pe tot parcursul înscrierii.”, a susținut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

 

 

Admiterea online la Facultatea de Management

Admiterea la programele de licență ale Facultății de Management a cetățenilor români cu domiciliul în România, precum și a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din Confederaţia Elveţiană, se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.


Pentru preînscrierea la concursul de admitere online, candidații sunt invitați, în perioada 18 mai – 16 iunie, să urmeze acești pași:

Pasul 1: Completează corect și complet toate câmpurile din cadrul platformei de admitere online
Pasul 2: Încarcă documentele solicitate (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te preînscrii, în ordinea opțiunilor. Dacă te interesează să obții un loc la Facultatea de Management, bifează programul de studii: Management (IF)
Pasul 4: Finalizează încărcarea datelor prin apăsarea butonului “Trimite
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele orginale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.


Condiţii de admitere

 • Media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului(ei) și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Management 

 • Preînscrieri online: 18 mai – 16 iunie 2020
 • Afișarea listei candidaților preînscriși (clasament al candidaților preînscriși, în funcție de media generală a clasei a XI-a): 21 iunie 2020

La momentul publicării listelor de preînscriere, se va anunța data afișării rezultatelor finale ale admiterii, în funcție de promovarea examenului de bacalaureat.


Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare

 • Management (IF): 150 locuri

*Numărul locurilor bugetate alocate fiecărei specializări pentru anul universitar 2020-2021 va fi publicat imediat după primirea lui de la Ministerul Educației și Cercetării.


Taxe

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei. Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.
 • Taxa de înmatriculare: 100 lei
  Taxa de școlarizare pentru locurile cu plată: 2200 lei/an, achitabili în trei rate (800 lei la înmatriculare, 700 lei la 15 ianuarie, 700 lei la 15 mai)

Informații privind admiterea la Facultatea de Management pentru:

 • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Management, please visit this page – click aici

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la [email protected]
Succes!


Note:

 • Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.
 • Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.
 • Facultatea de Management va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.