Facultatea de Management organizează conferințe internaționale pe teme diverse: economie și finanțe, management și marketing, antreprenoriat etc. Prin acestea, facultatea urmărește crearea unor rețele de specialiști dinamici, formate din cercetători, profesori, profesioniști, reprezentanți ai mediului guvernamental și ai organizațiilor neguvernamentale din țară și din străinătate, care să dezbată probleme stringente ale economiei și societății contemporane, precum și tendințele viitoare.

conferinte FM-SNSPA

Conferințe organizate de noi în 2017:

  1. Entrepreneurs, Entrepreneurship (18-20 mai 2017) – conferință internațională dedicată antreprenoriatului, cu accent pe schimbările produse în acest sector în ultimii ani, datorită influențelor din mediul social, economic, cultural și tehnologic. Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați site-ul conferinței. Later edit: fotografii și proceedings aici.
  2. Strategica (28-30 septembrie 2017) – este prima serie de conferințe internaționale inițiată de Facultatea de Management în parteneriat cu Banca Națională a României. Conferința se focalizează asupra interconectivității din ce în ce mai mari a economiilor la nivel global și asupra creșterii colaborării și competiției transnaționale. Din această perspectivă, Strategica prilejuiește dezbateri științifice pe probleme de actualitate, iar cadrul general al dialogului academic este conferit de dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării. Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați site-ul conferinței.

Conferințe internaționale organizate / co-organizate de Facultatea de Management din  SNSPA în anii trecuți: