Ca parte a strategiei SNSPA de susținere a tinerilor cercetători (asistenți universitari și lectori universitari din cadrul SNSPA), universitatea noastră lansează periodic competiţia de proiecte de cercetare finanţate de SNSPA, specifică fiecărei facultăți din cadrul SNSPA. În cazul Facultății de Management (FM-SNSPA), scopul acestui demers este de a da o direcţie instituţională de sprijin al cercetării în cadrul structurii, pe teme specifice.

Prin apelul la proiecte de cercetare finanțate intern, FM-SNSPA îşi propune să-i stimuleze în principal pe tinerii cercetători pentru a-şi valorifica competenţele de cercetare și pentru a-şi dezvolta, prin mobilităţi bine ţintite, contactele cu comunităţi academice relevante pentru aria lor de cercetare. Un alt obiectiv al competiției este acela de a-i spijini pe cercetătorii tineri în a-și dezvolta abilităţile manageriale şi experienţa în domeniul redactării, înscrierii în competiţii şi coordonării de proiecte de cercetare.


Calendarul competiției – sesiunea 2019

1 mai 2019: depunerea proiectelor, în dublu exemplar, la FM-SNSPA;
15 mai 2019: anunţarea rezultatelor;
17 mai 2019: depunerea contestațiilor;
22 mai 2019: anunțarea răspunsurilor la contestații;
1 iunie 2019: iniţierea proiectelor.


Detalii

Apelul de proiecte de cercetare – sesiunea 2019 – aici
Cerere de finanțare – aici
Formular de raportare – aici
Grila de evaluare – aici

 


Rezultate

Rezultatele sesiunii de finanţare a proiectelor de cercetare din cadrul FM-SNSPA, după prima etapă de concurs, sunt:

1 Ramona Leon (coord.) – Dezvoltarea strategică a capitalului intelectual. Practici de managementul resurselor umane care stimulează intergenerational learning – 85.33 puncte
2 Laurențiu Treapăt (coord.) – Gestionarea riscurilor și îmbunătățirea performanțelor IMM-urilor prin programe de schimbare centrate pe transfer de cunoștințe – 83 puncte