În perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2021, Facultatea de Management din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative implementează proiectul „Sistem integrat de suport a studenţilor din anul întâi al Facultăţii de Management cu risc ridicat de abandon” (Manag – Risc), cu scopul de a crește șansele de dezvoltare a unei cariere profesionale durabile a acestora, prin reducerea riscului de abandon şcolar.

Un număr de 110 studenți (beneficiari direcți) vor beneficia de coaching, tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, precum și de activități de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale și de activităţi educaţionale remediale. Alături de aceștia, 20 de studenți care prezintă un risc relativ ridicat datorită condiţiilor socio-economice specifice şi/ sau precare vor fi beneficiari indirecţi ai rezultatelor proiectului.

Proiectul are un buget total de 183.800 lei și este finanţat integral prin intermediul programului ROSE şi administrat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN – UMPFE) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.