Centrul de Cercetare în Management și Leadeship (CCML)

Cel mai tânăr centru de cercetare din cadrul SNSPA, CCML a devenit nucleul activității științifice din Facultatea de Management începând cu luna februarie 2013. Echipa CCML este formată din cadre didactice ale Facultății de Management, cu experiență relevant atât în plan academic, cât și în plan profesional, având conexiuni strânse cu mediul de afaceri, precum și din cercetători asociați din alte universități.

CCML este un centru de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară, care vizează acoperirea unor domenii academic variate, corelate cu ultimele evoluții socio-economice din România și din Europa. În acest sens, în cadrul centrului, activează trei laboratoare de cercetare focalizate pe investigarea unor problematici de actualitate, după cum urmează:

Laboratorul Economie și Finanțe
Coordonator laborator: Conf. univ. dr. Anda Gheorghiu
Echipa de cercetare: Conf. univ. dr. Maria Costache (FM, SNSPA), Conf. univ. dr. Lucian Anghel (FM, SNSPA), Lector univ. dr. Laurențiu Treapăt (FM, SNSPA), Prof. univ. dr. Cristian Păun (ASE, București)
Teme de cercetare: Diagnosticul economico-financiar al societăților comerciale, Managementul prudențial al riscurilor în sectorul financiar-bancar în perioada post-criză

Laboratorul Administrarea Afacerilor
Coordonator laborator: Prof.univ.dr. Constantin Brătianu
Echipa de cercetare: Conf.univ.dr. Florina Pînzaru (FM, SNSPA), Lector univ. dr. Mădălina Vătămănescu (FM, SNSPA), Lector univ. dr. Ramona Leon (FM, SNSPA), Asis. univ. dr. Andreea Mitan (FM, SNSPA), Asis. univ. dr. Alina Mihalcea (FM, SNSPA), C.d.a. drd. Alexandra Vițelar (FCRP, SNSPA), Drd. Elena-Alexandra Gorgos (SNSPA), Prof. univ. dr. Luminița Nicolescu (ASE, București), Dr. Andreia-Gabriela Andrei (UAI, Iași), C.d.a. drd. Dana Tolici (ASE, București), Vlad – Andrei Alexandru (SENAL-COM)
Teme de cercetare: Managementul proceselor din perspectivă micro și macro, Optimizarea proceselor și schimbarea organizațională, Brand management și comportamentul consumatorului, Managementul cunoștințelor și capitalul intelectual.

Laboratorul Managementul organizațiilor nonprofit și antreprenoriat social
Coordonator laborator: Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea
Echipa de cercetare: Lector univ. dr. Corina Antonovici (FAP,  SNSPA), Lector univ.  dr. Sergiu Stan (FCRP, SNSPA), Lector univ. dr. Camelia Crișan (FCRP, SNSPA), Prof. dr. Ana Adi (Quadriga University of Applied Sciences, Berlin), Drd. Steliana Moraru (FCRP, SNSPA), Cristiana Bobârnac (BMCC, SNSPA, Creionetica), Carmen Marcu (Vicepreședinte Federația VOLUM), Sabina Ștefanică (ORACLE, România), Valentina Roman (Curtea Veche)

Adiacent activității de cercetare, CCML derulează proiecte de anvergură, cum ar fi: revista de specialitate  Management Dynamics in the Knowledge Economy, indexată în peste 10 baze de date internaționale; proiecte de networking academic și transfer tehnologic – conferința internațională  Strategica, organizată în parteneriat cu Banca Națională a României și parteneriate strategice cu instituții de referință din România – Barometrul industriei din România – realizat în colaborare cu IRSOP Market Research and Consulting.


Conducere CCML

Director
Conf. univ. dr. Florina Pînzaru ([email protected])

Director executiv
Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea ([email protected])

Director adjunct – cercetare fundamentală
Conf. univ. dr. Elena – Mădălina Vătămănescu ([email protected])

Director adjunct – cercetare aplicată

Lector. univ. dr. Sergiu Stan ([email protected])