În perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2019, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2019-2020.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:
• Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de licenţă şi masterat se vor lua în calcul mediile de la examenul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare, se consideră admişi cu media 10,00.
• Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.
• În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toți anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul I.

Pentru a descărca cererea de bursă, pentru a afla detalii despre tipurile de burse și cuantumul acestora, vizitează: http://snspa.ro/burse-pentru-semestrul-i-anul-universitar-2019-2020/