Cele mai noi date ale Barometrului Industrial sunt acum disponibile și arată că în luna octombrie,  industria s-a oprit din creştere, după trei luni de avans succesiv. Totuși, indicatorul costurilor de producţie actuale şi viitoare a continuat să urce puternic, iar aşteptările privind creşterea costurilor s-au amplificat la un nivel fără precedent în ultimii trei ani de când datează măsurătorile Barometrului..

Rezumat:

PRODUCŢIA
• Volumul producţiei a coborât la 61 de puncte în octombrie, după ce urcase timp de trei luni de la 53 în iulie la 64 în septembrie. Stocurile s-au micşorat şi ele de la 43 în septembrie la 41 în octombrie. De fapt, în 2017, indicatorul pentru stocuri nu a ieşit niciodată din zona de contracţie (sub 50 de puncte). Toate stocurile costă bani. Dar persistenţa stocurilor mici înseamnă două lucruri: preocuparea managerilor de a avea cât mai puţine stocuri pentru a proteja lichidităţile companiei, şi o cerere slabă care nu necesită stocuri mari pentru materiale sau pentru produse gata de livrare.
CERERE
• Comenzile noi au stagnat la 61 de puncte faţă de 62 în septembrie. Şi aici plafonarea a survenit după 3 luni de creştere constantă, de la 53 la 62 de puncte.
• Comenzile pentru export au regresat de la 59 de puncte la 57. În septembrie indicatorul comenzilor externe urcase spectaculos faţă de lunile precedente. Dar ritmul creşterii a încetinit la scurtă vreme afectând probabil şi indicatorul pentru volumul producţiei.
• Importurile de materii prime au înregistrat o evoluţie similară, de la 56 în iulie, la 61 în septembrie şi tot 61 în octombrie.
FORŢA DE MUNCĂ 
• Indicatorul rămâne relativ neschimbat, 50 de puncte în octombrie faţă de 51 în septembrie. Companiile nu disponibilizează, şi nu par să angajeze oameni noi. Fluctuaţiile la nivelul comenzilor şi al producţiei explică parţial stabilitatea relativă a numărului de salariaţi. Deocamdată nu ştim încă ce efecte va avea creşterea costurilor de producţie. 
COSTURI ŞI VENITURI
• Costurile de producţie au crescut de la 58 în iulie la 71 în octombrie, cu 6 puncte peste media indicatorului pentru perioada ianuarie-septembrie din acest an (65) şi cu 10 puncte peste indicatorul pentru volumul producţiei. Costurile reprezintă probabil în acest moment principala preocupare a managerilor din industrie.
• Preţurile încasate sunt uşor mai mari, 60 în octombrie, faţă de 58 în septembrie şi reflectă probabil tendinţa companiilor de a compensa întrucâtva urcarea puternică a costurilor fixe şi variabile. Se păstrează însă discrepanţa mare între indicatorul costurilor (71) şi cel al preţurilor încasate (60).

INVESTIŢII
• Cheltuielile de capital au rămas pe loc. În septembrie s-a produs o revenire timidă a orientării spre investiţii. Indicatorul a urcat de la 51 în iulie la 56 în septembrie. S-a oprit în octombrie la 56, probabil pe fondul stagnării generale.
AŞTEPTĂRILE
• Indexul de optimism a rămas „blocat” la 59 de puncte, cu 3 puncte sub media lunilor ianuarie-septembrie 2017. Valoarea indexului rezultă din agregarea aşteptărilor distincte ale managerilor privind cererea, producţia şi încasările viitoare.
• În privinţa costurilor viitoare, managerii par să se aştepte la „vreme rea”. Indicatorul a urcat la 74 de puncte în „zona de creştere” (peste 50), scorul cel mai ridicat înregistrat până acum de Barometrul Industrial. Dacă îngrijorările se menţin, costurile vor afecta cel mai puternic deciziile managerilor în toate domeniile de activitate.


 Toate datele sunt prezente aici: Barometrul industrial – octombrie 2017.


Despre Barometrul Industrial: începând cu luna octombrie 2014, IRSOP Market Research & Consulting şi Facultatea de Management (SNSPA) prezintă Barometrul Industriei din România. Scopul acestuia este să ofere oamenilor politici, managerilor, investitorilor, economiştilor şi mediului de afaceri date la zi despre sănătatea şi evoluţia industriei din România. Întrucât industria are o contribuţie semnificativă în formarea PIB, datele Barometrului pot fi valoroase în prognozarea a ceea ce se poate întâmpla în economia românească, în domenii ca inflaţia, şomajul, exportul, preţurile la materii prime şi altele.

În fiecare lună, un eşantion reprezentativ de 400 de manageri din firmele industriale cu peste 9 angajaţi evaluează activitatea companiei pe care o conduc. Este folosit un set de 11 indicatori relevanți, cum ar fi producţia, volumul comenzilor noi, volumul stocurilor, numărul de salariaţi, costurile de producţie etc. Evaluarea constă din precizarea pe o scală simplă dacă activitatea a crescut, a scăzut sau a rămas la fel. Managerii furnizează două seturi de evaluări: o evaluare a activităţii firmei faţă de luna precedentă şi o evaluare a situaţiei probabile peste şase luni.

Coordonatorii Barometrului Industrial: dr. Petre Datculescu, director general IRSOP, conf. univ. dr. Florina Pînzaru, decanul Facultăţii de Management (SNSPA), conf. univ. dr. Lucian Anghel, cadru didactic al  Facultăţii de Management (SNSPA).