Datele celui mai recent Barometru al Industriei din România, realizat de IRSOP și Facultatea de Management din SNSPA, sunt acum disponibile.

Sumar: 

 • În luna august, industria s-a mai înviorat puţin, după două luni de scădere consecutivă (iunie şi iulie). La şase din unsprezece indicatori ai activităţii se văd mici semne de redresare. Dar creşterile sunt destul de slabe pentru a prezice un început de expansiune sustenabilă. Reamintim că în fiecare lună, IRSOP şi SNSPA – Facultatea de Management întreabă un eşantion de manageri dacă în firma lor producţia, comenzile, stocurile, angajările şi alţi parametrii au crescut sau au scăzut faţă de luna precedentă. Un index bazat pe raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi contracţie dacă scade sub 50.
 • PRODUCŢIE
  • Volumul producţiei a urcat de la 53 la 56 în zona de creştere (peste 50 de puncte).
  • Stocurile au rămas mici şi au atins cel mai coborât nivel de contracţie din ultimele 7 luni (41 de puncte). Volumul redus şi stagnant al stocurilor sugerează că producţia nu reuşeşte să le umple, iar vânzările sunt relativ plafonate
 • CERERE
  • Comenzile noi au urcat uşor de la 53 de puncte în iulie, la 55 în august. Creşterea este destul de slabă şi pare a fi bazată mai mult pe cererea internă decât pe export, după cum vom vedea imediat în paragraful următor.
  • Comenzile pentru export au coborât în august la 46 de puncte, sub scorul din iulie (48). Este prima dată când comenzile externe se contractă două luni la rând (iulie şi august).
  • Importurile de materii prime au continuat şi ele să scadă de la 66 de puncte în mai, la 56 în iulie şi la 53 în august, în mare măsură pe fondul contractării comenzilor la export.
 • FORŢA DE MUNCĂ 
  • Indicatorul care măsoară rata de ocupare a crescut de la 47 în iulie la 52 în august, dar creşterea provine de la circa o treime din firme, în timp ce 70% din manageri raportează un nivel neschimbat al numărului de angajaţi.
 • COSTURI ŞI VENITURI
  • Costurile de producţie au urcat de la 58 de puncte în iulie, la 63 în august. Saltul apare mai viguros decât creşterea volumului producţiei. Probabil că mărirea costurilor nu vine numai de la creşterea producţiei ci şi de la preţurile mai mari ale unor materii prime.
  • Preţurile încasate de firme pentru produsele vândute se află la 57 de puncte faţă de 56 în iulie, în condiţiile în care 77% din firme raportează preţuri neschimbate. Se observă asimetria dintre creşterea costurilor de producţie şi imobilitatea preţurilor de desfacere.
 • INVESTIŢII
  • Cheltuielile de capital se menţin la limita dintre creştere şi contracţie (52 în august faţă de 51 în iulie). Practic, în domeniul investiţiilor din fondurile proprii ale firmelor nu se vede nici o înviorare, de 34 de luni de când datează măsurătorile lunare ale Barometrului Industrial.
 • AŞTEPTĂRI
  • Indexul de optimism a mai scăzut puţin în august, (60 de puncte faţă de 61 în iulie şi 59 în iunie), semn că mica revenire din august nu a reuşit să alimenteze speranţele pozitive ale firmelor. Indexul este compus din agregarea aşteptărilor separate privind cererea, producţia şi încasările viitoare ale managerilor. O privire detaliată arată că singurul domeniu în care managerii se aşteaptă la o schimbare semnificativă este costul de producţie. Impresia că peste 6 luni costurile de producţie vor fi mai mari a crescut de la 63 de puncte în iulie la 69 în august. Acest indicator va trebui urmărit cu atenţie în măsurătorile viitoare.

Detalii tehnice:
• Barometru lunar cu situaţia la zi din industrie.
• Prezintă activitatea din industrie în luna august 2017.
• Apare în circa 20 de zile de la încheierea lunii analizate.
• Realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajaţi din România, care generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.
• Datele culese prin interviuri directe cu managerii firmelor în intervalul 20-22 septembrie 2017. 
• Rezultatele pot fi vizionate pe site-ul SNSPA. 

DATE COMPLETE: click aici pentru Barometrul Industriei din România, rezultatele lunii august 2017

Coordonatorii Barometrului:

 • Dr. Petre Datculescu, Director General IRSOP Market Research & Consulting SRL. Tel.: 021 315 66 41; e-mail: [email protected]
 • Conf. Univ. Dr. Florina Pînzaru, Decan Facultatea de Management, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 • Conf. Univ. Dr. Lucian Anghel, Facultatea de Management, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Următoarea apariţie: octombrie 2017 cu situaţia din septembrie 2017.