Cele mai noi date ale Barometrului Industrial sunt acum disponibile și arată că în luna septembrie, activitatea în industrie s-a înviorat vizibil. Majoritatea indicatorilor măsuraţi (şapte din unsprezece) arată creşteri, uneori substanţiale. Activitatea mai mare a influenţat urcarea costurilor de producţie şi expansiunea importurilor de materii prime, dar nu a îmbunătăţit şi optimismul şefilor de firme.

Rezumat:
Volumul producţiei arată o creştere semnificativă de la 56 la 64 de puncte şi o revenire la vârful înregistrat în martie, în timp ce stocurile au urcat timid de la 41 la 43, dar au rămas în zona de contracţie (sub 50). Comenzile noi au progresat de la 55 în august la 62 în septembrie, ceea ce reprezintă un salt destul de puternic, probabil şi pe fondul încheierii perioadei de vacanţă. Indicatorul ratei de ocupare a rămas la pragul dintre expansiune şi contracţie – 51 de puncte, faţă de 52 în august, ceea ce arată că activitatea mai mare în industrie va fi realizată probabil cu acelaşi număr de salariaţi, cel puţin pe termen scurt.
Costurile de producţie au crescut sensibil în ultimele 3 luni, de la un scor de 58 în iulie, 63 în august şi 69 în septembrie. Observăm o creştere mai mare a indicatorului de costuri (69) decât a indicatorului care măsoară volumul producţiei (64), deci costurile cresc mai puternic decât producţia. În timp ce costurile par să crească, încasările tind să stagneze (preţurile încasate de firme pentru produsele şi serviciile lor se află cu numai un punct peste scorul din august, 58 faţă de 57 în luna precedentă).
Indexul de optimism este la 59 de puncte faţă de 60 în august şi sub media de 63 a lunilor ianuarie-august 2017 (valoarea indexului rezultă din agregarea aşteptărilor distincte ale managerilor privind cererea, producţia şi încasările viitoare).


 Toate datele sunt prezente aici: Barometrul Industrial – septembrie 2017.


Despre Barometrul Industrial: începând cu luna octombrie 2014, IRSOP Market Research & Consulting şi Facultatea de Management (SNSPA) prezintă Barometrul Industriei din România. Scopul acestuia este să ofere oamenilor politici, managerilor, investitorilor, economiştilor şi mediului de afaceri date la zi despre sănătatea şi evoluţia industriei din România. Întrucât industria are o contribuţie semnificativă în formarea PIB, datele Barometrului pot fi valoroase în prognozarea a ceea ce se poate întâmpla în economia românească, în domenii ca inflaţia, şomajul, exportul, preţurile la materii prime şi altele.

În fiecare lună, un eşantion reprezentativ de 400 de manageri din firmele industriale cu peste 9 angajaţi evaluează activitatea companiei pe care o conduc. Este folosit un set de 11 indicatori relevanți, cum ar fi producţia, volumul comenzilor noi, volumul stocurilor, numărul de salariaţi, costurile de producţie etc. Evaluarea constă din precizarea pe o scală simplă dacă activitatea a crescut, a scăzut sau a rămas la fel. Managerii furnizează două seturi de evaluări: o evaluare a activităţii firmei faţă de luna precedentă şi o evaluare a situaţiei probabile peste şase luni.

Coordonatorii Barometrului Industrial: dr. Petre Datculescu, director general IRSOP, conf. univ. dr. Florina Pînzaru, decanul Facultăţii de Management (SNSPA), conf. univ. dr. Lucian Anghel, cadru didactic al  Facultăţii de Management (SNSPA).