Centralizator sesiune ianuarie 2020

FM_burse-sem-I_2019-2020

Vă rugăm să consultați planificarea sesiunii de restanțe și reexaminări din septembrie 2019.


TABERE STUDENȚEȘTI 2019

Comisia pentru analiza şi aprobarea cererilor de tabără

Tabel cu studentii Facultăţii de Management (Studii universitare de licenţă și de masterat) care au depus cereri pentru tabară – în cadrul Programului „Tabere Studenţeşti” – 2019


Aici: programarea sesiunii 01 – 30 iunie 2019, ciclul universitar de licență


 Repartizarea pe grupe a anului I studii universitare de licență


Aici: programarea sesiunii de toamnă – restanțe și reexaminări.


Lista  studenților beneficiari program Tabere studențești 2018 – click aici

Lista studenților admiși pe locurile din taberele studențești de odihnă – vară 2018 – click aici


ÎNTRUNIRE COMISIE TABERE STUDENȚEȘTI – 6 IUNIE 2018, ORA 16.15


PLANIFICAREA EXAMENELOR – IUNIE 2018: click aici 


TABERE STUDENȚEȘTI 2018

Tabere studenÅ£eşti 2018Cererile pentru repartizarea unui loc în taberele studenteşti se depun la secretariatul facultăţii în perioada 24 aprilie – 22 mai 2018. Formularul tip de cerere se poate descărca de aici.

Pentru SNSPA au fost alocate 111 de locuri în tabără. Distribuţia numărului de locuri pe facultăţi, aici.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, în vârstă de până la 35 ani. Repartizarea locurilor se va face conform Metodologiei de repartizare a locurilor in taberele studentesti 2018.


Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă (ianuarie – februarie 2018): click aici.


Grupe opționale anul II, semestrul I – Management intercultural
Grupe opționale anul II, smestrul I – Simulări de management sectorial – industrie
Grupe opționale anul II, semestrul I – Simulări de management – piața media și editorială
Grupe opționale anul II, semestrul I – Simulări de management – turism și dezvoltare durabilă
Grupe opționale anul II, semestrul I – Diagnoză și comportament organizațional
Grupe opționale anul II, semestrul I – Managementul micilor afaceri și antreprenoriat

Grupe licență anul II – 2017 -2018


Sesiunea de restanțe și reexaminări din septembrie 2017: click aici.


TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Comisia pentru analiza  şi aprobarea cererilor de tabără

Tabel cu studentii Facultăţii de Management (Studii universitare de licenţă) care au depus cereri pentru tabară – în cadrul Programului „Tabere Studenţeşti” – vară 2017

Tabel cu studenţii Facultăţii de Management (studii universitare de masterat) care au depus cereri pentru Programul Naţional „Tabere studenţeşti  (vară) 2017”

Tabel cu studenții Facultății de Management care au primit aprobare pentru tabară – în cadrul Programului Tabere studenţeşti – vară 2017

 


Burse pentru semestrul al II-lea

UPDATE (8 martie 2017): prelungire termen de depunere cereri de burse până în 22 martie 2017

În perioada 27 februarie – 10 martie 2017, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media obţinută la finalul semestrului I, anul universitar 2016-2017.

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie (1450 lei) îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei;
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

În anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea, studenţii SNSPA pot depune cerere/dosar pentru următoarele tipuri de burse:

 • Bursă de merit
 • Bursă de studiu
 • Bursă socială
 • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru
 • Bursa Specială SNSPA  –  conform propunerilor structurilor academice

Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere.

 • Cerere tip bursă de merit, de studiu, aici.
 • Cerere tip bursă socială şi de ajutor social ocazional, aici

_______________________________________________________________________________________________

Grupe opţionale anul II – Tehnici de negociere în afaceri 

Grupe opţionale anul II – Tehnici de vânzare

Grupe opţionale anul III – Guvernanţă corporativă

Grupe opţionale anul III –  Introducere în brand management

_______________________________________________________________________________________________

Precizări privind necesitatea depunerii de documente în original / copie legalizată la dosarele studenților: click aici.

_______________________________
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul I
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul II
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul III

Lista studenților înmatriculați studii universitare de licență – promoția 2016-2019