Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă (ianuarie – februarie 2018): click aici.

Grupe opționale anul II, semestrul I – Management intercultural
Grupe opționale anul II, smestrul I – Simulări de management sectorial – industrie
Grupe opționale anul II, semestrul I – Simulări de management – piața media și editorială
Grupe opționale anul II, semestrul I – Simulări de management – turism și dezvoltare durabilă
Grupe opționale anul II, semestrul I – Diagnoză și comportament organizațional
Grupe opționale anul II, semestrul I – Managementul micilor afaceri și antreprenoriat

Grupe licență anul II – 2017 -2018


Sesiunea de restanțe și reexaminări din septembrie 2017: click aici.


TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Comisia pentru analiza  şi aprobarea cererilor de tabără

Tabel cu studentii Facultăţii de Management (Studii universitare de licenţă) care au depus cereri pentru tabară – în cadrul Programului „Tabere Studenţeşti” – vară 2017

Tabel cu studenţii Facultăţii de Management (studii universitare de masterat) care au depus cereri pentru Programul Naţional „Tabere studenţeşti  (vară) 2017”

Tabel cu studenții Facultății de Management care au primit aprobare pentru tabară – în cadrul Programului Tabere studenţeşti – vară 2017

______________________________________________________________________________________________

Anunț modificare orar pentru zilele 18 și 19 mai – anul II

Anunț modificări orar pentru zilele 18 și 19 mai- anul III

_______________________________________________________________________________________________

Programarea examenelor sesiunea iunie 2017 – anul I

Programarea examenelor sesiunea iunie 2017 – anul II

Programarea examenelor sesiunea iunie 2017 – anul III

Programarea restanțelor 13-19 iunie 2017 – anul III


TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Până în data de 22 mai pot fi depuse cererile pentru biletele de tabără. 

 Formularul tip de cerere se poate descărca  aici.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare sau la munte şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Repartizarea locurilor se va face conform Metodologiei de repartizare a locurilor in taberele studentesti 2017.

Pentru SNSPA au fost alocate 72 de locuri în tabără. Distribuţia numărului de locuri pe facultăţi, aici.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 ani. În cazul studenților care optează pentru caz social (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs) ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student integralist nu se aplică.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Burse pentru semestrul al II-lea

UPDATE (8 martie 2017): prelungire termen de depunere cereri de burse până în 22 martie 2017

În perioada 27 februarie – 10 martie 2017, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media obţinută la finalul semestrului I, anul universitar 2016-2017.

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie (1450 lei) îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei;
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

În anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea, studenţii SNSPA pot depune cerere/dosar pentru următoarele tipuri de burse:

 • Bursă de merit
 • Bursă de studiu
 • Bursă socială
 • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru
 • Bursa Specială SNSPA  –  conform propunerilor structurilor academice

Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere.

 • Cerere tip bursă de merit, de studiu, aici.
 • Cerere tip bursă socială şi de ajutor social ocazional, aici

_______________________________________________________________________________________________

Grupe opţionale anul II – Tehnici de negociere în afaceri 

Grupe opţionale anul II – Tehnici de vânzare

Grupe opţionale anul III – Guvernanţă corporativă

Grupe opţionale anul III –  Introducere în brand management

_______________________________________________________________________________________________

Precizări privind necesitatea depunerii de documente în original / copie legalizată la dosarele studenților: click aici.

Evaluarea satisfacției. Student la FM în ciclul de licență? Cum ți s-a părut semestrul I al anului universitar 2016-2017? Răspunsurile tale sunt anonime, dar foarte importante! Click aici pentru detalii.

Orar semestrul II – anul universitar 2016-2017 – ANUL I
Orar semestrul II – anul universitar 2016-2017 – ANUL II
Orar semestrul II – anul universitar 2016-2017 – ANUL III
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul I
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul II
Programarea examenelor din sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – Studii universitare de licenţă – anul III

______________________________________________________________________________________

Lista studenților propuși pentru burse în semestrul I, anul universitar 2016-2017

UPDATE: În atenţia tuturor studenţilor bursieri:

Pentru eficientizarea procesului de centralizare a datelor necesare pentru virarea burselor, vă rugăm să completaţi acest formular (termen limită 7 decembrie).

În atenția studenților bursieri români și străini

Studenții bursieri trebuie să depună la sediul SNSPA, din str. Povernei, nr 6, Serviciul Coontabilitate, etajul II, cam. 208, următoarele documente necesare pentru plata burselor:

 • -Copie extras bancar BRD, ING, RAEFFEISEN sau LINICREDIT ;
 • -Copie carte identitate pentru studenții români;
 • -Copie pașaport pentru studenții străini.

Documentele se depun în perioada 28 -29 noiembrie 2016 și 5-7 decembrie 20l6, în intervalul orar 10.00-14.00.

Important!

Pentru eficientizarea procesului de depunere a documentelor menționate mai sus, vă recomandăm să le transmiteți scanate până la data de 7 decembrie 2016 pe adresa de e-mail:

[email protected] ro

Vă rugăm să verificați dacă informațiile de pe documentele scanate se văd clar.

Atenție!

Studenții care în anul universitar precedent au primit bursa într-un cont bancar care a rămas valabil, nu se mai prezintă sau nu mai trimit pe e-mail documentele la Serviciul Contabilitate. Bursele vor fi virate în conturile declarate în anul anterior.

______________________________________________________________________________________

Grupe disciplina opțională Diagnoza organizațională (anul 2, sem.1)
Grupe disciplina opțională Antreprenoriat (anul 2, sem.1)
Grupe disciplina opțională Politici de sponsorizare (anul 3, sem.1)
Grupe disciplina opțională Afaceri pe Internet (anul3, sem.1)
Grupe disciplina opțională Managementul IMM-urilor (anul 3, sem.1)
Grupe disciplina opțională Instituții și piețe financiare (anul 3, sem.1)

Lista studenților înmatriculați studii universitare de licență – promoția 2016-2019