Centralizator sesiune ianuarie 2020

FM_burse-sem-I_2019-2020

Vă rugăm să consultați planificarea sesiunii de restanțe și reexaminări din septembrie 2019.


TABERE STUDENȚEȘTI 2019

Comisia pentru analiza şi aprobarea cererilor de tabără

Tabel cu studentii Facultăţii de Management (Studii universitare de licenţă și de masterat) care au depus cereri pentru tabară – în cadrul Programului „Tabere Studenţeşti” – 2019


Aici:programarea sesiunii de toamnă – restanțe și reexaminări


Planificarea examenelor iunie 2018: click aici 


Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă (ianuarie – februarie 2018): click aici.

Grupe AMS – anul I – promoția 2017-2018
Grupe AMS – anul II – promoția 2017-2018 – modificat
Grupe MBC – anul I- promoția 2017-2018
Grupe MBC – anul II – promoția 2017-2018
Grupe PIM – anul I – promoția 2017-2018
Grupe PIM – anul II – promoția  2017-2018

Sesiunea de restanțe și reexaminări din septembrie 2017: click aici.


TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Comisia pentru analiza  şi aprobarea cererilor de tabără

Tabel cu studenţii Facultăţii de Management (studii universitare de masterat) care au depus cereri pentru Programul Naţional „Tabere studenţeşti  (vară) 2017”

Tabel cu studenții Facultății de Management care au primit aprobare pentru tabară – în cadrul Programului Tabere studenţeşti – vară 2017

____________________________________________________________________________________________

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – AMS – anul I

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – AMS – anul II

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – MBC – anul I

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – MBC – anul II

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – PIM – anul I

Programarea examenelor din sesiunea 3-24 iunie 2017 – PIM – anul II

Programarea examenelor din sesiunea de restanțe din sesiunea de restanţe 13 – 19 iunie 2017 – AMS.

Programarea exaamenelor din sesiunea de restanţe 13 – 19 iunie 2017 – MBC.

Programarea examenelor din sesiunea de restanțe 13-19 iunie 2017 – PIM.


TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Până în data de 22 mai pot fi depuse cererile pentru biletele de tabără. 

 Formularul tip de cerere se poate descărca  aici.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare sau la munte şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Repartizarea locurilor se va face conform Metodologiei de repartizare a locurilor in taberele studentesti 2017.

Pentru SNSPA au fost alocate 72 de locuri în tabără. Distribuţia numărului de locuri pe facultăţi, aici.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 ani. În cazul studenților care optează pentru caz social (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs) ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student integralist nu se aplică.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Update privind termenul de depunere a cererilor de burse: prelungire până în 22 martie.

Precizări privind necesitatea depunerii de documente în original / copie legalizată la dosarele studenților: click aici.


Evaluarea satisfacției studenților masteranzi – semestrul I, anul universitar 2016-2017. Click aici pentru a răspunde chestionarului nostru!


Programare examene sesiunea 21 ianuarie-11 februarie 2017 – AMS anul IAnunț important: examenul de Marketing strategic din data de 11 februarie la AMS, anul I, începe la ora 9.00 în loc de ora 12.00, la sala 107.

Programare examene sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – AMS anul II

Programare examene sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – MBC anul I

Programare examene sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – MBC anul II

Programare examene sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – PIM anul I

Programare examene sesiunea 21 ianuarie – 11 februarie 2017 – PIM anul II

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lista studenților propuși pentru burse în semestrul I, anul universitar 2016-2017

UPDATE: În atenţia tuturor studenţilor bursieri:

Pentru eficientizarea procesului de centralizare a datelor necesare pentru virarea burselor, vă rugăm să completaţi acest formular (termen limită 7 decembrie).

În atenția studenților bursieri români și străini

Studenții bursieri trebuie să depună la sediul SNSPA, din str. Povernei, nr 6, Serviciul Coontabilitate, etajul II, cam. 208, următoarele documente necesare pentru plata burselor:

  • -Copie extras bancar BRD, ING, RAEFFEISEN sau LINICREDIT ;
  • -Copie carte identitate pentru studenții români;
  • -Copie pașaport pentru studenții străini.

Documentele se depun în perioada 28 -29 noiembrie 2016 și 5-7 decembrie 20l6, în intervalul orar 10.00-14.00.

Important!

Pentru eficientizarea procesului de depunere a documentelor menționate mai sus, vă recomandăm să le transmiteți scanate până la data de 7 decembrie 2016 pe adresa de e-mail:

[email protected] ro

Vă rugăm să verificați dacă informațiile de pe documentele scanate se văd clar.

Atenție!

Studenții care în anul universitar precedent au primit bursa într-un cont bancar care a rămas valabil, nu se mai prezintă sau nu mai trimit pe e-mail documentele la Serviciul Contabilitate. Bursele vor fi virate în conturile declarate în anul anterior.

 


Grupe discipline opţionale Managementul proiectelor 

Grupe discipline opţionale Brand de angajator şi comunicare corporativă 


Anunț în atenția masteranzilor Facultății de Management înmatriculați în anul I de studii de masterat (06.10.2016): au fost create adresele de e-mail cu extensie @student.facultateademanagement.ro. În cazul masteranzilor care au urmat studii de licență în cadrul facultății, userul a rămas același, dar este schimbată parola. Vă rugăm să contactați secretariatul în prima zi de cursuri pentru a vă ridica userul și parola (sau noua parolă, după caz), în programul de lucru cu studenții sau prin e-mail la [email protected]ement.ro. Vă recomandăm să schimbați parola alocată automat imediat după ce vă logați prima oară în cont și vă reamintim că întreaga corespondență a facultății cu dvs. se realizează prin aceste adrese de e-mai și la avizier.


Lista candidaților înmatriculați la masteratul Antreprenoriat și Management Strategic promoția 2016-2019

 Lista candidaților înmatriculați la masteratul Management și branding corporativ promoția 2016-2019

Lista candidaților înmatriculați la masteratul Programs and Investments Management promoția 2016-2019

 

______________________________________________________________________________________________________