create new future handwritten on whiteboard

Admitere la studiile universitare de licență (pentru admiterea la masterat, vă rugăm să vizitați pagina dedicată de aici)

Pentru admiterea la studiile universitare de licență, concursul constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Matematică, Logică sau  Limba Română (Gramatică).

Propunerile de subiecte sunt publicate pe site şi, dintre acestea, în ziua examenului vor fi selecţionate prin tragere la sorţi 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Limba Română (Gramatică), Logică şi 10 subiecte pentru Matematică.

Media finală pentru admitere = nota obţinută la concursul de admitere (65%) + nota obţinută la examenul de bacalaureat (35%)

Calendar sesiunea de admitere iulie 2017 (înscriere la studiile universitare de licență):

  • Înscrieri: 12, 13, 14, 15 şi 17 iulie 2017, în intervalul orar 8.30-15.00.
  • Afișare liste candidați înscriși și împărțirea pe săli: 18 iulie 2017
  • Examen: 19 iulie 2017, în intervalul orar 15.00 – 17.30
  • Afișarea rezultatelor examenului: 20 iulie 2017
  • Contestaţii: 21 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-15,00
  • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 22 iulie 2017
  • Afişarea rezultatelor finale: 22 iulie 2017
  • Înmatricularea candidaţilor admişi: 24-25 iulie 2017.
  • Afişarea listelor finale cu studenţii înmatriculaţi: 26 iulie 2017.­­­­­­

Important. Nu avem sesiune de admitere pentru anul I, studii universitare de licență, în septembrie 2017.


Click pe linkurile de mai jos pentru mai multe detalii:

Cazare în timpul admiterii. În perioada 10-24 iulie 2017, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Pentru aceştia, tariful de cazare este de 10 lei de persoană pe zi. După depunerea dosarului de înscriere la examenul de admitere, contactaţi Serviciul Social pentru rezervări și detalii.

SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, 9 (nouă) locuri cu scutire de taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar, dintre care 1 loc pentru un student la Facultatea de Management. „Este primul an în care oferim aceste locuri. Cred enorm în potenţialul acestor tineri. Şi mai cred că societatea trebuie să vină în sprijinul lor. Vrem să-i susţinem pentru că ştim că atât prin educaţie, cât şi prin aptitudinile şi ambiţia lor, îşi vor construi o carieră de succes” (prof. univ. dr. Remus Pricopie, rector SNSPA). Scutirea de taxa se face pentru cei 3 ani de studii. Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia şi de locuri gratuite în cămin şi de alte facilităţi în funcţie de mediile obţinute (burse, sprijin financiar pentru procurarea de îmbracăminte etc). 


Pentru detalii privind admiterea la programele noastre de masterat, vă rugăm să vizitați pagina dedicată: click aici.