create new future handwritten on whiteboard


Concursul de admitere constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Matematică, Logică sau  Limba Română (Gramatică).

Propunerile de subiecte sunt publicate pe site şi, dintre acestea, în ziua examenului vor fi selecţionate prin tragere la sorţi 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză, Limba Română (Gramatică), Logică şi 10 subiecte pentru Matematică.

Media finală pentru admitere = nota obţinută la concursul de admitere (65%) + nota obţinută la examenul de bacalaureat (35%).

Calendar sesiunea de admitere iulie 2017*:

  • Înscrieri: 12, 13, 14, 15 şi 17 iulie 2017, în intervalul orar 9,00-16,00
  • Afișare liste candidați înscriși și împărțirea pe săli: 18 iulie 2017
  • Examen: 19 iulie 2017, în intervalul orar 15.00 – 17.30
  • Afișarea rezultatelor examenului: 20 iulie 2017
  • Contestaţii: 21 iulie 2017, în intervalul orar 10,00-16,00
  • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 22 iulie 2017
  • Afişarea rezultatelor finale: 22 iulie 2017
  • Înmatricularea candidaţilor admişi: 24-25 iulie 2017.
  • Afişarea listelor finale cu studenţii înmatriculaţi: 26 iulie 2017.­­­­­­

 

Click pe linkurile de mai jos pentru mai multe detalii: