Proba de concurs la Masteratul Management și Branding corporativ constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint (inclusă în dosarul de înscriere). Prezentarea va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta cerinţele stipulate în Proba de concurs MBC – prezentare PowerPoint. Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB sau CD).

Dosarul candidatului:

 • diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“;
 • Curriculum Vitae;
 • prezentare în format PowerPoint (conform cerințelor specifice fiecărui masterat în parte)
 • patru fotografii tip buletin de identitate;
 • un dosar plic
 • chitanță plata taxei de admitere (150 lei) –  Cont bancar: RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD.  Detaliile plății:
  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: SNSPA-FM / ZI  
  • taxa de înscriere la examenul de admitere
 • Fişă de înscriere – se va completa online pe site, apoi se printează, se verifică conținutul și se semnează.Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. ADMITERE ONLINE este o aplicație care vine în sprijinul candidaților, pentru a fluidiza procesul de înscriere la concursul de admitere în SNSPA. Candidații vor completa online FIȘA DE ÎNSCRIERE cu toate datele cerute de legislația în vigoare.

Completaţi online fişa de înscriere, aici.    http://inscriere.snspa.ro/management/home.php

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.   http://admitere.snspa.ro/index.php?page=pasii-pentru-completarea-online-a-fisei-de-inscriere

Dacă aveţi întrebări privind completarea online a fişei de înscriere, puteţi trimite un e-mail pe adresa: [email protected].

FIŞA DE INSCRIERE este semnată de către candidat după ce s-au verificat informațiile furnizate. Dacă se observă date incorecte, atunci candidatul accesează din nou platforma online și le corectează. Fișa completată online și printată se adaugă în dosarul de înscriere. Candidații sunt rugați să completeze cu mare atenție fișa de înscriere.