Domeniul Management din cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA: cui ne adresăm

Profilul candidatului este pentru noi foarte important. Acesta trebuie să demonstreze: curiozitate și spirit de creativitate în formularea unor întrebări de cercetare noi și provocatoare; un interes autentic pentru management strategic, antreprenoriat și inovare; pasiunea de a explora procese și fenomene noi și de a le examina în profunzime; aplecarea spre cercetarea care poate transforma pozitiv practica managerială.

Candidații pot fi tineri cercetători care au absolvit recent programe masterale sau practicieni cu experiență diversă (antreprenori, manageri, traineri, specialiști din departamentele de R&D, consultanți etc.) dornici să privească dintr-un alt unghi dinamica organizațiilor și a mediului de afaceri.


Ce vă propunem

Cursurile oferite doctoranzilor în Management sunt orientate spre tendințele și provocările actuale, atât în cercetare, cât și în practică:

 • Strategii și procese de management și inovare – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Florina Pînzaru
 • Metode calitative și cantitative în cercetarea din științele economice – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu
 • Topici avansate de management strategic – titular de curs: prof. univ. dr.  Constantin Brătianu
 • Etica cercetării și integritate academică – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în centrele specializate ale Facultății de Management:

 • Centrul de Cercetare în Management (CCM)– condus de conf. univ. dr. Mădălina Vătămănescu. CCM vizează teme de actualitate de management transpuse în analize conceptuale și empirice cu un înalt nivel calitativ, promovate prin intermediul unor publicații științifice și conferințe cu renume internațional și prin organizarea unor evenimente academice tematice. 
 • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile (COSR) – condus de conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea. COSR urmărește promovarea practici sustenabile de management prin conectarea mediului academic cu organizații sustenabile, prin înțelegerea consumatorilor și a cetățenilor și stimularea unui comportament responsabil din partea lor. 
 • Centrul de Leadership și Inovare (CLI) – condus de dr. Ioana Petrescu. CLI are misiunea de a contribui la dezvoltarea şi promovarea leadershipului de calitate, atât în sfera privată, cât și în cea publică, prin creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății privind importanța leadershipului și a inovării.

În ce constă admiterea

Admiterea are loc în temeiul Regulamentului privind organizarea Concursului de Admitere la doctorat. La concursul de admitere se pot înscrie în perioada 2-13 septembrie 2019 numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze într-una dintre temele prioritare ale programului de cercetare doctorală din cadrul Facultății de Management.


Care sunt temele de interes

Cei trei conducători de doctorat propun teme noi care să stimuleze gândirea analitică și spiritul critic al doctoranzilor, care să repună în discuție adevăratele probleme de cercetare, implicațiile lor pragmatice și scenariile viitoare cu un nivel ridicat de obiectivare, astfel:

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu (download CV

 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente;
 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale;
 • Universitățile ca organizații care învață;
 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață;
 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative;
 • Cunoștințele emoționale și inteligența emoțională în leadershipul transformațional;
 • Pierderea de cunoștințe și riscurile asociate acesteia.

Prof. univ. dr. habil. Florina Pînzaru (download CV

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale;
 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri;
 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare;
 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare;
 • Managementul agilității organizaționale;
 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali;
 • Managementul programelor complexe de dezvoltare.

Prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu (download CV

 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională;
 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională;
 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor;
 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive;
 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale;
 • Strategii și practici manageriale B2B;
 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.

 

Cum ne găsiți

Pentru întrebări sau detalii suplimentare, ne puteți contacta pe e-mail:  [email protected] [email protected]  [email protected]


Anunț. Interviurile de admitere vor avea loc în septembrie 2020.