Dosarul candidatului:

 • diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie legalizată (în cazul candidaților care susțin licența în 2019 și nu au adeverința de la universitate în timp util, la dosar se poate depune o declarație pe propria răspundere privind faptul că au susținut licența și nota obținută, urmând ca adeverința să fie depusă la secretariat la înmatriculare);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“;
 • Curriculum Vitae;
 • proiect sub formă de prezentare în format PowerPoint;
 • patru fotografii tip buletin de identitate;
 • un dosar plic;
 • plata taxei de admitere (150 lei) –  cont bancar: RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD.  Copia ordinului de plată se prezintă în dosar în formă printată. Detaliile de trecut pe ordinul de plată în mod obligatoriu:
  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: SNSPA-FM / ZI  
  • c/v. taxa de înscriere la examenul de admitere la FM-SNSPA;
 • Fişă de înscriere – se va completa online pe site, apoi se printează, se verifică conținutul și se semnează.Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. ADMITERE ONLINE este o aplicație care vine în sprijinul candidaților, pentru a fluidiza procesul de înscriere la concursul de admitere în SNSPA. Candidații vor completa online FIȘA DE ÎNSCRIERE cu toate datele cerute de legislația în vigoare.

Completaţi online fişa de înscriere pe http://inscriere.snspa.ro/Management/home.php

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.   http://admitere.snspa.ro/index.php?page=pasii-pentru-completarea-online-a-fisei-de-inscriere

Dacă aveţi întrebări privind completarea online a fişei de înscriere, puteţi trimite un e-mail pe adresa: [email protected].

FIŞA DE INSCRIERE este semnată de către candidat după ce s-au verificat informațiile furnizate. Dacă se observă date incorecte, atunci candidatul accesează din nou platforma online și le corectează. Fișa completată online și printată se adaugă în dosarul de înscriere. Candidații sunt rugați să completeze cu mare atenție fișa de înscriere.


IMPORTANT!

Facilităţi absolvenţii SNSPA/ FM:

– Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

– Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management (cu excepția masteratului cu dublă diplomă cu Universitatea Sheffield), absolvenţii FM vor depune în dosar doar cererea de înscriere tip, CV-ul şi proiectul (prezentarea în format PowerPoint);

– Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management, candidaţii din afara SNSPA, care aleg opțiunea alegerii înscrierii la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.